Hipoteka na nieruchomości - przepisanie na inną.

Hipoteka na nieruchomości - przepisanie na inną.
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin08.01.2024 | 7 min.

Hipoteka na nieruchomości jest często przepisywana na nowego właściciela, gdy następuje sprzedaż nieruchomości objętej hipoteką. Przepisanie hipoteki nie jest automatyczne i wymaga spełnienia kilku warunków. W tym artykule wyjaśnimy, kiedy można przepisać hipotekę na nowego właściciela, jakie dokumenty są potrzebne i jakie mogą być konsekwencje braku przepisania hipoteki. Przepisanie hipoteki to ważny element finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości objętej hipoteką.

Kluczowe wnioski:
 • Przepisanie hipoteki wymaga zgody banku i złożenia odpowiednich dokumentów.
 • Należy sprawdzić warunki umowy kredytowej dotyczące zmiany dłużnika hipoteki.
 • Koszt przepisania hipoteki to zwykle opłata manipulacyjna banku.
 • Brak przepisania hipoteki może uniemożliwić sprzedaż nieruchomości.
 • Przy sprzedaży z hipoteką, należy ją jak najszybciej przepisać na kupującego.

Jak przepisać hipotekę na inną osobę?

Przepisanie hipoteki na inną osobę jest możliwe, ale wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim konieczna jest zgoda banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Bank musi wyrazić zgodę na zmianę dłużnika hipotecznego.

Kolejny warunek to złożenie odpowiednich dokumentów. Potrzebne będzie oświadczenie dotychczasowego kredytobiorcy o wyrażeniu zgody na przejęcie długu, wniosek nowego kredytobiorcy o przejęcie kredytu wraz z dokumentami finansowymi potwierdzającymi jego zdolność kredytową.

Konieczne jest również przedstawienie umowy sprzedaży nieruchomości z określeniem sposobu przejęcia zobowiązania hipotecznego oraz wpis do księgi wieczystej o zmianie właściciela nieruchomości. Dopiero po spełnieniu tych warunków bank zawiera aneks do umowy kredytowej, na mocy którego następuje zmiana kredytobiorcy.

Koszty przepisania hipoteki

Przepisanie hipoteki wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia opłat na rzecz banku. Są to m.in.:

 • Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę kredytobiorcy - ok. 200-500 zł
 • Prowizja bankowa z tytułu zawarcia aneksu do umowy - ok. 0,5-1% kwoty kredytu pozostałej do spłaty
 • Opłata sądowa za dokonanie wpisu w księdze wieczystej - 250 zł

Łączny koszt przepisania hipoteki to zwykle 1-2 tys. zł w zależności od banku i kwoty kredytu. Jest to opłata, którą musi ponieść nowy nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką.

Przepisanie hipoteki na inną nieruchomość

Hipoteka jest ściśle związana z nieruchomością, na której została ustanowiona. Dlatego co do zasady nie można jej po prostu "przepisać" na inną nieruchomość. Jednak w pewnych sytuacjach jest to możliwe.

Przepisanie hipoteki na inną nieruchomość wymaga zgody banku. Bank bierze pod uwagę wartość i stan prawny obu nieruchomości. Nowa nieruchomość musi stanowić porównywalne lub lepsze zabezpieczenie spłaty kredytu.

Procedura przepisania hipoteki na inną nieruchomość jest podobna, jak w przypadku zmiany kredytobiorcy. Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów i podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Zmianie ulegają dane nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie w tej umowie.

Koszty przepisania hipoteki na inną nieruchomość są porównywalne do kosztów zmiany kredytobiorcy. Dodatkowo dochodzi jednak opłata za wykreślenie hipoteki z pierwotnej nieruchomości i ustanowienie jej na nowej.

Kiedy bank wyrazi zgodę na zmianę dłużnika hipoteki?

Bank zwykle wyraża zgodę na zmianę dłużnika hipotecznego, gdy:

 • Nowy kredytobiorca przedstawi pozytywną ocenę zdolności kredytowej
 • Wartość nieruchomości jest wystarczająca do zabezpieczenia kredytu
 • Nieruchomość jest w dobrym stanie technicznym
 • Nowy kredytobiorca wpłaci opłaty z tytułu przepisania umowy

Bank może odmówić zgody na zmianę dłużnika hipoteki, gdy nowy kredytobiorca nie spełnia kryteriów zdolności kredytowej, nie wpłaci wymaganych opłat lub gdy stan nieruchomości nie gwarantuje bezpieczeństwa spłaty kredytu.

Odmowa przepisania hipoteki przez bank

Odmowa przepisania hipoteki przez bank oznacza, że dotychczasowy kredytobiorca nadal ponosi odpowiedzialność za spłatę zadłużenia. Może to utrudnić sprzedaż nieruchomości lub wymusić sprzedaż bez zwolnienia z długu hipotecznego.

Aby zminimalizować ryzyko odmowy, należy szczegółowo przeanalizować zapisy umowy kredytu hipotecznego oraz z odpowiednim wyprzedzeniem rozpocząć proces zmiany kredytobiorcy z bankiem.

Co zrobić, gdy sprzedaję mieszkanie z hipoteką?

Hipoteka na nieruchomości - przepisanie na inną.

Sprzedaż mieszkania z hipoteką wymaga odpowiednich działań, aby uniknąć problemów. Oto co należy zrobić:

 1. Sprawdzić zapisy umowy kredytowej dotyczące warunków sprzedaży nieruchomości.
 2. Poinformować bank o planowanej transakcji i zamiarze przepisania hipoteki.
 3. Zawrzeć z kupującym przedwstępną umowę sprzedaży z zastrzeżeniem przepisania hipoteki.
 4. Złożyć w banku wniosek o zmianę kredytobiorcy wraz z dokumentami.
 5. Podpisać umowę przeniesienia hipoteki na kupującego.
 6. Podpisać finalną umowę sprzedaży po przepisaniu hipoteki.

Przepisanie hipoteki powinno nastąpić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której sprzedający pozostaje dłużnikiem hipotecznym mimo sprzedaży mieszkania.

Jakie dokumenty potrzebne do przepisania hipoteki?

Aby przepisać hipotekę na nowego nabywcę nieruchomości, potrzebne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o zmianę kredytobiorcy
 • Oświadczenie dotychczasowego kredytobiorcy o zgodzie na przepisanie hipoteki
 • Dokumenty finansowe nowego kredytobiorcy potwierdzające jego zdolność kredytową
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości
 • Umowa sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem przejęcia hipoteki

Zakres wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od wymogów konkretnego banku udzielającego kredytu hipotecznego.

Ile kosztuje przepisanie hipoteki na nowego właściciela?

Koszty przepisania hipoteki na nowego właściciela nieruchomości obejmują:

Opłata za rozpatrzenie wniosku przez bank 200-500 zł
Prowizja bankowa (np. 1% kwoty kredytu) 1 000 - 5 000 zł
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej 250 zł
Łączny koszt 1 500 - 5 800 zł

Dodatkowo mogą wystąpić koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego (ok. 500 zł) oraz opłaty notarialne za zawarcie umowy przejęcia hipoteki (kilkaset złotych).

Łączny koszt przepisania hipoteki wynosi zwykle około 2-3 tys. zł, w zależności od kwoty kredytu i stawek opłat danego banku.

Jakie konsekwencje nieprzepisania hipoteki na nabywcę?

Brak przepisania hipoteki na nowego nabywcę nieruchomości może mieć poważne konsekwencje:

 • Dotychczasowy właściciel nadal odpowiada za spłatę kredytu hipotecznego, mimo że nie jest już właścicielem nieruchomości.
 • Bank może dochodzić spłaty zadłużenia hipotecznego od poprzedniego właściciela lub skierować sprawę do komornika.
 • Nabywca nieruchomości nie może dokonać żadnych zmian w umowie kredytowej, np. renegocjować warunków.
 • W razie problemów ze spłatą rat kredytu, bank może wszcząć procedurę egzekucji z nieruchomości.
 • Kupujący naraża się na utratę nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej.

Dlatego przepisanie hipoteki na nowego nabywcę jest absolutnie kluczowe i należy je przeprowadzić jak najszybciej po dokonaniu transakcji zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką.

Podsumowanie

Przepisanie hipoteki na nowego właściciela jest często koniecznym elementem finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości objętej hipoteką. Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim konieczna jest zgoda banku na zmianę kredytobiorcy oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Cały proces wiąże się z opłatami na rzecz banku w wysokości około 2-3 tys. zł.

Artykuł szczegółowo wyjaśnia, jakie kroki należy podjąć, aby prawidłowo przepisać hipotekę na nowego nabywcę. Omawia dokumenty, które trzeba złożyć w banku, możliwe koszty oraz potencjalne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku. Przestrzega przed pochopną sprzedażą nieruchomości bez uprzedniego przepisania hipoteki.

Tekst zawiera wiele praktycznych porad dla osób sprzedających nieruchomość obciążoną hipoteką oraz dla nabywców takich nieruchomości. Wyjaśnia krok po kroku niezbędne czynności oraz ostrzega przed potencjalnymi problemami. Stanowi cenne źródło wiedzy dla każdego, kto stoi przed zakupem lub sprzedażą domu lub mieszkania z hipoteką.

Poruszony został również temat przepisania hipoteki na inną nieruchomość. Jest to możliwe za zgodą banku, gdy nowa nieruchomość spełnia kryteria zabezpieczenia kredytu. Procedura przebiega podobnie, jak w przypadku zmiany właściciela, z tą różnicą, że zmieniany jest opis nieruchomości w umowie.

Najczęstsze pytania

Nie, przepisanie hipoteki na nowego kredytobiorcę bez zgody banku jest niemożliwe. Bank musi wyrazić zgodę na zmianę dłużnika hipotecznego, w przeciwnym razie umowa kredytu hipotecznego jest nadal wiążąca dla dotychczasowego kredytobiorcy.

Zazwyczaj bank rozpatruje wniosek o przepisanie hipoteki w ciągu 1-2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów. W niektórych przypadkach decyzja może zapaść nawet w 2-3 dni robocze od złożenia wniosku.

Tak, jest to możliwe, ale niezalecane. Sprzedaż bez przepisania hipoteki oznacza, że dotychczasowy właściciel nadal odpowiada za kredyt, nawet nie będąc już właścicielem.

Za koszty przepisania hipoteki odpowiada zwykle kupujący, czyli nowy nabywca nieruchomości. Kwota opłat manipulacyjnych banku oraz opłaty sądowe to dodatkowe koszty po jego stronie.

Najlepiej złożyć wniosek o przepisanie hipoteki od razu po podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, aby proces przebiegł sprawnie i sfinalizować transakcję.

5 Podobnych Artykułów

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank dzwoni do pracodawcy? Sprawdź, które banki dzwonią do pracodawcy
 3. Co to jest prolongata kredytu - wyjaśnienie i informacje
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Finansowanie i fundusze dłużne - najlepsze opcje
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin

Jestem Eliza, entuzjastka oszczędzania i rozsądnego wydawania pieniędzy. Na moim blogu chcę pokazywać, że świadome zarządzanie domowym budżetem jest w zasięgu każdego. Dzielę się praktycznymi poradami jak ograniczyć niepotrzebne wydatki, rozsądnie korzystać z kredytów i pożyczek oraz regularnie odkładać oszczędności. Wierzę, że małe kroki pozwalają osiągnąć duże cele finansowe.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły