Czy za długi idzie się do więzienia? Co grozi za długi?

Czy za długi idzie się do więzienia? Co grozi za długi?
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin08.01.2024 | 6 min.

Co grozi za długi to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby mające kłopoty finansowe. Wielu dłużników obawia się, że za brak spłaty zobowiązań mogą trafić do więzienia. Jednak prawo przewiduje inne konsekwencje niż pozbawienie wolności. Artykuł wyjaśnia, jakie kary i działania ze strony wierzycieli lub komornika grożą osobom, które nie regulują należności. Porusza kwestię odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Kluczowe wnioski:
  • Osoba fizyczna nie trafi do więzienia tylko za sam fakt posiadania długów.
  • Możliwe kary to m.in. wpis do rejestru długów, zajęcie konta lub majątku przez komornika.
  • Dłużnik powinien współpracować z komornikiem i wierzycielem przy spłacie długu.
  • W skrajnym przypadku sąd może ogłosić upadłość konsumencką dłużnika.
  • Dobrowolna spłata długów zawsze jest korzystniejsza niż postępowanie egzekucyjne.

Kiedy dłużnik może trafić do więzienia

Wielu dłużników zastanawia się, czy za długi można trafić do więzienia. Obawiają się, że brak spłaty zobowiązań finansowych może skończyć się pozbawieniem wolności. Jednak polskie prawo nie przewiduje kary więzienia wyłącznie za posiadanie długów jako osoba fizyczna.

Aby dłużnika spotkały konsekwencje karne, muszą zostać spełnione dodatkowe przesłanki. Przede wszystkim osoba nie może regulować swoich zobowiązań finansowych z własnej winy. Ponadto jej zachowanie musi wypełniać znamiona czynu zabronionego.

Kiedy dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną

Dłużnika można pociągnąć do odpowiedzialności karnej za:

  • zatajenie majątku przed komornikiem w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • niezgodne z prawdą zeznania co do stanu majątkowego przed sądem
  • ukrywanie dochodów i majątku przed organami podatkowymi

Tego typu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jakie kary grożą za niespłacone długi

Co grozi za długi? W pierwszej kolejności konsekwencją finansową będzie naliczanie odsetek karnych i kosztów windykacji przez wierzyciela. Im dłużej dłużnik będzie zwlekał ze spłatą, tym wyższe będą te kwoty.

Ponadto niesolidni dłużnicy muszą liczyć się z wpisem do rejestru długów BIG InfoMonitor lub KRD. Utrudni im to zaciąganie kredytów, pożyczek, abonamentów czy umów z firmami telekomunikacyjnymi w przyszłości.

Inne możliwe konsekwencje

Oprócz odsetek i wpisu do rejestru długów, dłużnikowi mogą grozić:

  • zajęcie kont bankowych przez komornika i egzekucja należności
  • zajęcie innych składników majątku, np. nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę
  • wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nieruchomości
  • ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej

Wszystko zależy od wysokości i rodzaju niespłaconego zobowiązania finansowego.

Co się dzieje, gdy dłużnik uchyla się od spłaty

Najgorszą rzeczą, jaką może zrobić dłużnik, jest chowanie głowy w piasek i unikanie kontaktu z wierzycielem.

Po wielokrotnych bezskutecznych wezwaniach do zapłaty, wierzyciel ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. W praktyce oznacza to oddanie sprawy w ręce komornika.

Działanie Podstawa prawna
Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego Kodeks postępowania cywilnego
Uzyskanie tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty) Kodeks postępowania cywilnego
Przekazanie sprawy komornikowi w celu wszczęcia egzekucji Kodeks postępowania cywilnego

Na tym etapie ważna jest postawa dłużnika. Może podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy z wierzycielem lub komornikiem. W przeciwnym razie czekają go dalsze konsekwencje finansowe i prawne.

Kto i kiedy może skierować sprawę do komornika

Czy za długi idzie się do więzienia? Co grozi za długi?

Z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przez komornika może wystąpić wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi.

Do tytułów wykonawczych zaliczamy między innymi:

  • wyrok sądu lub nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności
  • akt notarialny z podpisem notarialnie poświadczonym
  • ugodę zawartą przed sądem albo przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne po otrzymaniu takiego tytułu wraz z wnioskiem od uprawnionego wierzyciela. Nie ma przy tym znaczenia wysokość roszczenia.

Jakie działania podejmuje komornik przy egzekucji

Głównym zadaniem komornika jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. W tym celu ma prawo m.in. do:

  • zajęcia wynagrodzenia za pracę i innych przychodów dłużnika
  • zajęcia środków z rachunków bankowych
  • zajęcia i sprzedaży ruchomości lub nieruchomości

Ponadto komornik może dokonać przeszukania miejsca zamieszkania dłużnika, aby ustalić jego majątek podlegający zajęciu.

Z zajętych kwot i środków majątkowych komornik przekazuje sumę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela wraz z kosztami działań egzekucyjnych.

Jakie prawa przysługują dłużnikowi w toku postępowania

Mimo trudnej sytuacji, dłużnik zachowuje swoje gwarantowane prawa. Może między innymi:

  • zgłaszać zarzuty przeciwko prowadzeniu postępowania przez komornika
  • wnioskować o odroczenie terminu sprzedaży mienia lub rozłożenia na raty należnych świadczeń
  • ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w celu oddłużenia

Korzystając z pomocy prawnej, dłużnik może podjąć działania dla ochrony swoich interesów.

Podsumowanie

Wielu dłużników zadaje sobie pytanie: czy za długi można trafić do więzienia? Obawiają się, że ich problemy finansowe zagrażają utratą wolności. Artykuł wyjaśnia, że prawo polskie nie przewiduje kary pozbawienia wolności wyłącznie za posiadanie zobowiązań. Osoba fizyczna nie trafi do więzienia tylko za to, że ma długi.

Aby ponieść odpowiedzialność karną, dłużnik musi dopuścić się dodatkowo czynu zabronionego np. zatajenia majątku przed komornikiem. Wówczas grożą mu 3 miesiące do 5 lat pozbawienia wolności. Inne możliwe konsekwencje to wpis do rejestru długów, zajęcie majątku i kont przez komornika, a nawet ogłoszenie upadłości.

Jeśli dłużnik unika kontaktu z wierzycielem i nie spłaca zobowiązań, w końcu trafi na drogę sądową. Sąd wyda nakaz zapłaty, a wierzyciel przekaże sprawę komornikowi w celu wszczęcia egzekucji. Wówczas konieczna jest współpraca dłużnika z komornikiem przy spłacie długów, aby uniknąć dalszych konsekwencji.

Mimo trudnej sytuacji, dłużnik w toku postępowania zachowuje prawa do ochrony swoich interesów. Może zgłaszać zarzuty, wnioskować o raty czy ubiegać się o upadłość konsumencką. Najważniejsze to podjąć starania o spłatę zobowiązań i zacząć wychodzić z długów.

5 Podobnych Artykułów

  1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
  2. Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?
  3. Co to jest RRSo - wyjaśnienie i definicja
  4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
  5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin

Jestem Eliza, entuzjastka oszczędzania i rozsądnego wydawania pieniędzy. Na moim blogu chcę pokazywać, że świadome zarządzanie domowym budżetem jest w zasięgu każdego. Dzielę się praktycznymi poradami jak ograniczyć niepotrzebne wydatki, rozsądnie korzystać z kredytów i pożyczek oraz regularnie odkładać oszczędności. Wierzę, że małe kroki pozwalają osiągnąć duże cele finansowe.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły