Bank nie chce udzielić kredytu – kiedy bank może odmówić kredytu

Bank nie chce udzielić kredytu – kiedy bank może odmówić kredytu
Autor Kacper Skowron
Kacper Skowron08.01.2024 | 6 min.

Bank nie chce udzielić kredytu - to sytuacja, z którą spotkać się może każda firma ubiegająca się o finansowanie. Odmowa ze strony banku bywa bolesna, ale warto poznać powody, dla których instytucja finansowa może nie wyrazić zgody na kredyt. Zrozumienie przesłanek decyzji banku pomoże w przygotowaniu lepszego wniosku kredytowego w przyszłości lub odwołaniu się od negatywnej decyzji.

Kluczowe wnioski:
 • Bank odmawia kredytu, gdy firma ma zbyt niską zdolność kredytową lub jest nadmiernie zadłużona.
 • Powodem odmowy może być też niepewna lub zła sytuacja finansowa wnioskodawcy.
 • Bank nie ufa przedstawionym dokumentom, gdy są niekompletne lub budzą wątpliwości.
 • Słaba historia kredytowa firmy często skutkuje decyzją o odmowie kredytu.
 • Zrozumienie powodów odmowy pomoże w przygotowaniu lepszego kolejnego wniosku kredytowego.

Kiedy bank może odmówić kredytu firmie

Odmowa udzielenia kredytu przez bank to sytuacja, która z pewnością jest bolesna dla przedsiębiorcy. Zwłaszcza gdy finansowanie jest niezbędne do utrzymania płynności lub dalszego rozwoju firmy. Banki jednak coraz częściej analizują zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców i nie zawsze wyrażają zgodę na kredyt.

Co zatem skłania bank do odmowy? Otóż instytucje finansowe przede wszystkim sprawdzają, czy wnioskodawca posiada zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Jeśli wyliczenia okażą, że firma ledwo wiąże koniec z końcem lub generuje niewielki zysk, szanse na pozytywną decyzję kredytową znacząco spadają.

Wysokie zadłużenie jako powód odmowy

Kolejną istotną kwestią, która może zaważyć na decyzji banku, jest wcześniejsze zadłużenie wnioskodawcy. Jeśli firma posiada już na koncie wiele aktywnych zobowiązań kredytowych i leasingowych, kolejny kredyt może okazać się zbyt dużym obciążeniem, by go spłacić.

Dla banku oznacza to podwyższone ryzyko, że nie odzyska powierzonych środków. Dlatego w takim przypadku instytucja finansowa najczęściej odmawia udzielenia finansowania.

Bank odmawia kredytu z uwagi na niepewną sytuację finansową

Kluczowym elementem oceny zdolności kredytowej jest również bieżąca kondycja finansowa firmy. Jeśli przedsiębiorstwo odnotowuje straty, spadek przychodów lub zysków, widmo upadłości lub trudności z utrzymaniem płynności, szanse na uzyskanie finansowania z banku znacząco maleją.

Banki unikają bowiem ryzyka i niechętnie udzielają kredytów podmiotom o niepewnej przyszłości. Z ich punktu widzenia taka pożyczka mogłaby się okazać trudna do odzyskania.

Wpływ historii kredytowej na decyzję banku

Bardzo istotną kwestią analizowaną przez bank jest również dotychczasowa historia kredytowa wnioskodawcy. Jeśli firma w przeszłości miała problemy ze spłatą kredytów, zalegała z ratami lub wywiązywała się z zobowiązań z opóźnieniem, szanse na uzyskanie finansowania znacząco spadają.

Z punktu widzenia banku taka historia kredytowa świadczy o zwiększonym ryzyku i niechętnie udzieli on kolejnego kredytu.

Brak zdolności kredytowej powodem odmowy przez bank

Kluczowym powodem, dla którego bank odmawia kredytu, jest brak zdolności kredytowej po stronie wnioskodawcy. Oznacza to, że bank ocenił, iż firma nie jest w stanie spłacić rat kredytu bez uszczerbku dla swojej działalności.

Może to wynikać zarówno z niewystarczających przychodów, jak i zbyt wysokich kosztów działalności przedsiębiorstwa. Efektem jest zbyt niski dochód pozostający do dyspozycji firmy po pokryciu wszystkich wydatków i zobowiązań.

Przyczyna odmowy kredytu Opis
Niska zdolność kredytowa Firma nie jest w stanie spłacić rat kredytu
Wysokie zadłużenie Firma ma już dużo aktywnych zobowiązań
Zła kondycja finansowa Firma generuje straty lub ma kłopoty z płynnością

Bank nie ufa przedstawionym dokumentom firmy

Bank nie chce udzielić kredytu – kiedy bank może odmówić kredytu

Kolejnym powodem odmowy kredytu może być brak zaufania banku do przedstawionych przez firmę dokumentów. Zdarza się, że wnioskodawcy dostarczają niekompletne informacje na temat sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.

Ponadto banki często mają zastrzeżenia do realności i wiarygodności przedstawianych danych finansowych - zwłaszcza jeśli są one tylko w wersji papierowej i nie da się ich zweryfikować w bazach danych.

Tego typu wątpliwości ze strony instytucji finansowych bardzo często prowadzą do odmowy kredytu dla firmy.

Słaba historia kredytowa firmy podstawą odmowy

Ostatnim z kluczowych powodów, dla których bank odmawia kredytu, jest niezadowalająca historia kredytowa po stronie wnioskodawcy. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki, gdy:

 • Firma zalegała ze spłatą poprzednich zobowiązań kredytowych;
 • Miała w przeszłości nieterminowe spłaty lub spłacała raty jedynie w części;
 • Posiada na koncie wpisy w bazach dłużników, jak np. BIG InfoMonitor czy KRD.

Tego typu historia znacząco zmniejsza wiarygodność kredytową firmy w oczach banku. Dlatego bardzo często prowadzi do decyzji odmownej w przypadku kolejnych wniosków o finansowanie.

Nawet jeśli Twoja firma spotkała się już z odmową kredytu, nie należy tracić nadziei. Można odwołać się od decyzji banku lub kontynuować starania z inną instytucją finansową. Kluczowe jest zrozumienie przyczyn pierwszej odmowy i poprawa słabych elementów wniosku lub sytuacji firmy.

Podsumowanie

Odmowa kredytu przez bank to sytuacja nieprzyjemna, ale niestety coraz częstsza. Najczęściej wynika z niskiej zdolności kredytowej firmy, wysokiego zadłużenia lub niepewnej kondycji finansowej. Przy analizie bank jednak nie testuje kredytobiorcy, tylko minimalizuje własne ryzyko finansowe. Z tego względu warto zrozumieć powody negatywnej decyzji, by móc poprawić warunki i sytuację przed złożeniem kolejnego wniosku.

Na decyzję banku odmawiającą przyznania kredytu można złożyć odwołanie. Bank powinien ponownie przeanalizować wniosek i rozważyć podane argumenty. Nie jest to jednak pewna droga do otrzymania finansowania. Rośnie jednak szansa, gdy poprawimy kondycję firmy, spłacimy część zadłużenia czy skompletujemy brakujące dokumenty.

Bank zwykle umorzy kredyt tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. po śmierci kredytobiorcy lub w przypadku klęski żywiołowej. Częstsza jest np. możliwość zawieszenia spłaty rat na czas określony. Warto jednak najpierw spróbować dogadać się z bankiem i docelowo spłacić całe zadłużenie wraz z odsetkami.

Wypowiedzenie umowy kredytu i żądanie natychmiastowej spłaty całego zadłużenia to ostateczność. Bank może jednak na to zdecydować w przypadku rażących zaniedbań po stronie kredytobiorcy, np. przy długotrwałych zaległościach w spłacie rat.

5 Podobnych Artykułów

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?
 3. Co to jest RRSo - wyjaśnienie i definicja
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Kacper Skowron
Kacper Skowron

Nazywam się Kacper i jestem prawnikiem specjalizującym się w obsłudze podmiotów rynku finansowego. Na co dzień pomagam klientom podejmować świadome decyzje finansowe i unikać pułapek prawnych. Chcę dzielić się wiedzą, aby promować odpowiedzialne korzystanie z usług finansowych i ochronę praw konsumentów

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły