Abuzywna klauzula: Jakie są konsekwencje i jak jej uniknąć?

Abuzywna klauzula: Jakie są konsekwencje i jak jej uniknąć?
Autor Eliza gawin
Eliza gawin08.01.2024 | 7 min.

Abuzywna klauzula to bardzo ważne pojęcie, z którym powinien zapoznać się każdy konsument. W dzisiejszych czasach niestety zdarza się, że w umowach pojawiają się zapisy, które są niekorzystne i krzywdzące dla klientów. Dlatego tak istotne jest, aby dowiedzieć się czym jest abuzywna klauzula, jakie niesie ze sobą konsekwencje i w jaki sposób można jej uniknąć. W tym artykule postaram się przybliżyć Ci te zagadnienia w przystępny sposób. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Abuzywna klauzula to zapis umowny faworyzujący przedsiębiorcę.
 • Konsekwencją abuzywnej klauzuli jest jej bezskuteczność względem konsumenta.
 • Aby uniknąć pułapek, warto dokładnie czytać umowy i zasięgnąć porady prawnika.
 • Konsument ma prawo dochodzić roszczeń, gdy padnie ofiarą abuzywnej klauzuli.
 • Przedsiębiorcy muszą unikać stosowania abuzywnych klauzul, grożą im kary.

Abuzywna klauzula - czym jest?

Abuzywna klauzula to zapis w umowie z konsumentem, który w sposób rażący narusza jego interesy. Jest to klauzula, która kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Co ważne, aby mówić o abuzywności klauzuli, musi ona być nieuzgodniona indywidualnie z konsumentem.

Klauzula abuzywna zazwyczaj znajduje się we wzorcu umowy przygotowanym przez przedsiębiorcę. Celem takich zapisów jest przerzucenie całego ryzyka i odpowiedzialności na konsumenta. Przykładami klauzul abuzywnych są np. zapisy wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za nienależyte wykonanie umowy lub ograniczające prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.

Rodzaje abuzywnych klauzul

Wyróżnia się kilka rodzajów abuzywnych klauzul:

 • Klauzule przyznające przedsiębiorcy uprawnienia, które w sposób rażący naruszają interesy konsumenta.
 • Klauzule wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 • Klauzule uzależniające spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli przedsiębiorcy.
 • Klauzule nakładające na konsumenta rażąco wysokie kary umowne.

W razie wątpliwości, czy dany zapis ma charakter abuzywny, należy zasięgnąć porady prawnika lub rzecznika konsumentów.

Abuzywna klauzula - konsekwencje dla konsumenta

Co się dzieje, gdy w umowie znajdzie się klauzula niedozwolona? Przede wszystkim traci ona moc w stosunku do konsumenta. Oznacza to, że postanowienie uznane za abuzywne nie wiąże konsumenta od samego początku. Nie można się na nie powoływać i dochodzić jego spełnienia.

Zgodnie z prawem taka klauzula jest bezskuteczna, choć umowa jako całość pozostaje w mocy. Pozostałe postanowienia wiążą obie strony, o ile mogą funkcjonować bez klauzul abuzywnych.

Co więcej, jeśli konsument poniósł szkodę w wyniku zastosowania niedozwolonego postanowienia w umowie, może dochodzić odszkodowania na drodze sądowej. Ma prawo żądać pełnego naprawienia wyrządzonej mu szkody majątkowej.

Przykład szkody

Np. jeśli w umowie z operatorem telekomunikacyjnym znalazł się zapis o karze za zerwanie umowy przed czasem w wysokości 1000 zł, mimo zapłacenia takiej kary przez konsumenta, może on dochodzić jej zwrotu jako rażąco wygórowanej i tym samym abuzywnej.

Abuzywność klauzul - sposoby identyfikacji

Jak rozpoznać, czy dany zapis umowny może być uznany za abuzywny? Oto kilka wskazówek:

 • Czytaj uważnie całą umowę i zwracaj uwagę na niestandardowe zapisy.
 • Zastanów się, czy dany zapis nie faworyzuje tylko przedsiębiorcy.
 • Sprawdź, czy zapis nie wyłącza lub nie ogranicza Twoich ustawowych praw.
 • Zwróć uwagę na postanowienia dot. kar umownych - czy nie są rażąco wygórowane.
 • Poproś o wyjaśnienie niestandardowych klauzul, których nie rozumiesz.

W razie wątpliwości skonsultuj się z rzecznikiem konsumentów lub prawnikiem. Oni wesprą Cię w ocenie, czy mamy do czynienia z klauzulą abuzywną. Nie bój się pytać i domagać wykreślenia niekorzystnych zapisów z umowy. Twoje prawa są ważne!

Abuzywności klauzul - strategie firm

Abuzywna klauzula: Jakie są konsekwencje i jak jej uniknąć?

Niestety niektóre firmy wprowadzają abuzywne klauzule do swoich umów celowo, aby osiągnąć korzyści kosztem konsumentów. Stosują przy tym różne strategie. Oto najczęstsze:

 • Ukrywanie niekorzystnych zapisów wzorca umowy wśród innych postanowień.
 • Formułowanie klauzul niejasnym, trudnym do zrozumienia językiem.
 • Umieszczanie abuzywnych klauzul w oddzielnych dokumentach, do których tylko odsyła umowa.
 • Stosowanie małej czcionki lub umieszczanie ważnych informacji na odwrocie strony.

Tego typu praktyki mają utrudnić konsumentowi zauważenie i zrozumienie niekorzystnych dla niego postanowień. Dlatego zawsze czytaj uważnie umowę i zwracaj uwagę na szczegóły. Nie bój się dopytywać o niezrozumiałe kwestie. Masz prawo do jasnej i rzetelnej informacji!

Jak uniknąć abuzywnych klauzul?

Aby uniknąć pułapek abuzywnych klauzul w umowach, warto stosować kilka zasad:

 • Dokładnie czytaj całą umowę i załączniki, zanim ją podpiszesz.
 • Zwracaj uwagę na zapisy dotyczące Twoich obowiązków i uprawnień.
 • Sprawdź, czy umowa nie zawiera rażąco wysokich kar umownych.
 • Poproś o wykreślenie zapisów, których nie rozumiesz lub uważasz za niekorzystne.
 • Skonsultuj umowę z prawnikiem lub rzecznikiem konsumentów.

Pamiętaj, masz prawo prosić o modyfikację umowy i usunięcie potencjalnie abuzywnych klauzul. Nie podpisuj niczego, czego dokładnie nie przeczytałeś i nie rozumiesz. To pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości. Powodzenia!

Prawa konsumenta wobec abuzywnych klauzul

Co w sytuacji, gdy w podpisanej już umowie wykryjesz abuzywną klauzulę? Jako konsument masz określone prawa. Oto najważniejsze z nich:

 • Możesz dochodzić uznania takiego zapisu za bezskuteczny wobec Ciebie.
 • Masz prawo żądać stosownego odszkodowania za poniesioną szkodę.
 • Możesz wystąpić z powództwem przeciwko przedsiębiorcy o zaprzestanie stosowania niedozwolonych klauzul.
 • Możesz złożyć reklamację i wezwać firmę do zmiany kwestionowanego zapisu.
 • Masz prawo rozwiązać umowę, jeśli Twoje interesy zostały naruszone.

Warto pamiętać, że organizacje konsumenckie mogą wytaczać powództwa zbiorowe w imieniu konsumentów poszkodowanych przez abuzywne klauzule. Nie wahaj się zgłosić do nich swojej sprawy! Razem możemy skuteczniej walczyć o prawa konsumentów.

Podsumowanie

Abuzywne klauzule w umowach to poważny problem, na który narażony jest każdy konsument. Dlatego tak ważna jest świadomość tego zjawiska i umiejętność identyfikacji podejrzanych zapisów. Zwracajmy uwagę na postanowienia faworyzujące przedsiębiorcę i te ograniczające nasze prawa. Pamiętajmy, że mamy prawo prosić o modyfikację umowy. Dokładne czytanie dokumentów i konsultacje z prawnikiem pozwolą uniknąć pułapek abuzywnych klauzul. Nie bójmy się kwestionować niekorzystnych zapisów - razem możemy skutecznie chronić prawa konsumentów!

Niestety zdarza się, że przedsiębiorcy świadomie stosują abuzywne klauzule, aby osiągnąć korzyści kosztem konsumentów. Dlatego musimy być czujni i dokładnie analizować wszystkie zapisy umów. Nie dajmy się zwieść pozorom - czasem najważniejsze informacje ukryte są drobnym drukiem lub w oddzielnych załącznikach. Pamiętajmy, że mamy silną pozycję i nie jesteśmy bezradni w starciu z nieuczciwymi praktykami.

Co istotne, abuzywna klauzula jest nieważna wobec konsumenta i nie może być podstawą roszczeń. Mamy prawo dochodzić odszkodowania, jeśli ucierpieliśmy przez zastosowanie niedozwolonego zapisu w umowie. Nie wahajmy się korzystać z pomocy organizacji konsumenckich, które wytaczają zbiorowe powództwa przeciwko nieuczciwym firmom. Razem jesteśmy silniejsi!

Podsumowując, problem abuzywnych klauzul jest poważny, ale da się go rozwiązać. Kluczowe jest podnoszenie świadomości konsumentów, dokładna analiza umów i odważne kwestionowanie niejasnych zapisów. Pamiętajmy o naszych prawach i możliwościach dochodzenia roszczeń. W ten sposób możemy skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom na rynku.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aktualny WIBOR 3M i stawki WIBOR 6M - Aktualne notowania
 2. Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?
 3. Co to jest RRSo - wyjaśnienie i definicja
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Eliza gawin
Eliza gawin

Jestem Eliza, entuzjastka oszczędzania i rozsądnego wydawania pieniędzy. Na moim blogu chcę pokazywać, że świadome zarządzanie domowym budżetem jest w zasięgu każdego. Dzielę się praktycznymi poradami jak ograniczyć niepotrzebne wydatki, rozsądnie korzystać z kredytów i pożyczek oraz regularnie odkładać oszczędności. Wierzę, że małe kroki pozwalają osiągnąć duże cele finansowe.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły