Od 29.09.2015 roku w Deutsche Bank dochodzą nowe zawody na tak zwaną estymację. Do wcześniejszych zawodów( policja i wojsko) zostały dodane Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Graniczna i dodatkowo Służba Leśna.

 

Estymacja dochodów jest to wyliczanie dochodu bez dostarczania dokumentów fianansowych. Wystarczy złożyć wniosek kredytowy, zeskanować dowód osobisty i dokumenty potwierdzający wykonywany zawód i staż pracy. Na podstawie tych dokumentów analityk wylicza dochód netto z tabelki potem nastepuje tyko potwierdzenie telefoniczne, że klient wykonuje dany zawód i kredyt zostaje przyznany. Jest to bardzo dobra metoda dla osób nie lubiących załatwiać  dużej ilości dokumetów, zaświadczeń czy wyciągów z banków. Klient wystarczy, że ma umowe o prace na czas nieokreślony/określony lub kontrakt.

 

Dochód wyliczany jest na podstawie stopnia i doświadczenia w pracy. Dla każdego zawodu estymowanego przygotowane są tabelki z zarobkami. Klient ma dostarczyć legitymację gdzie w odpowiednich rubrykachznajduja się stopień i daty od kiedy osoba jest zatudniona.

 

Dla Straży Pożarnej dochód netto zaczyna się od 2137zł aż do najwyższego stopnia gdzie można przyjąć 11529zł. Dla Straży Granicznej najniższy dochód to 2188zł aż do 13876zł. W przypadku Służby Więziennej najniższy dochód to 1830zł i zwieksza się wraz ze stopniem i stażem do 11503zł. Służba Leśna określa dochód tylko na podstawie stopnia i zaczyna się od 2051zł do 24316zł.

 

W przypadku zainteresownia zapraszamy do składania zapytań do wniosków. Wielokrotnie można się spotkać z sytuacją gdzie estymacje są wyższe niż rzeczywisty dochód. W takim przypadku można uzyskać dużo wyższą zdolność. Proces ubiegania się o taki kredyt jest bardzo dobry i szybki. Wnioski są rozpartywane szybko i zazwyczaj pozytywnie jeśli inne parametry są ok.