Deutsche Bank od kwietnia 2015 roku wprowadza do oferty estymacje dla kolejnych grup zawodowych. Po lekarzach, prawnikach, stomatologach, architektach, księgowych i nauczycielach pojawiają się nowe grupy zawodowe a są to policjanci i wojskowi. W pierwszej kolejności te 2 służby mundurowe zostały wprowadzone jednak z czasem ta lista zostanie powiększona o inne zawody( strażacy, służba więzienna itd).

Warunkiem ubiegania się o kredyt gotówkowy jest czynna służba – stała lub kontraktowa. Klient nie musi dostarczać dokumentów dochodowych tylko wystarczy legitymacja. Dochód będzie i tak podlegał weryfikacji telefonicznej jednak na uproszczonych zasadach.

Wyliczenia co do osiąganego dochodu są oparte o całkowity staż pracy i stopień zawodowy. Dane przyjmowane są na podstawie legitymacji służbowej.

Dla Policji wyróżniamy stopnie:

Posterunkowy, Starszy Posterunkowy, Sierżant, Starszy sierżant, Sierżant sztabowy, Młodszy aspirant, Aspirant, Starszy aspirant, Aspirant sztabowy, Podkomisarz, Komisarz, Nadkomisarz, Podinspektor,Młodszy inspektor, Inspektor, Nadinspektor, Generalny inspektor

Dla wojska wyróżniamy stopnie:

Szeregowy, Starszy szeregowy, Kapral, Starszy kapral, Plutonowy, Sierżant, Starszy sierżant, Młodszy chorąży, Chorąży, Starszy chorąży, Starszy chorąży sztabowy, Podporucznik, Porucznik, Kapitan, Major, Podpułkownik, Pułkownik, Generał brygady