Z dniem 07.11.2016 Deutsche Bank prowadza aktualizację swoich procedur przy kredycie gotówkowym. Mają one na celu zmniejszyć ryzyko i poprawić dostępność produktu dla konsumentów. Zmian jest klika, które opisze poniżej:

  •  wprowadzona zostaje weryfikacja BIK przedsiębiorcy dla produktów kredytowych dla klienta indywidualnego( kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny). Baza sprawdzana będzie w każdym przypadku gdzie klient prowadzi własną działalność gospodarczą. Odstępstwo od tej reguły dotyczy tylko wolnych zawodów gdzie wnioskują o kredyt gotówkowy do kwoty 100tys zł netto. Powyżej tej kwoty system z automatu wymusi pobranie raportu prywatnego i firmowego. Zobowiązania podobnie jak w raporcie prywatnym będą musiałby być dobrze spłacane bez opóźnień i bez przekroczeń.
  • kredyty firmowe pobrane z raportu bik zostaną dodane do zobowiązań finansowych a dokładnie zostaje dodana wysokość raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej w przypadku rolników. Raty tych kredytów nie obciążają zdolności przy wskaźniku DTI( wskaźnik maksymalnej kwoty rat) tylko w części wolnych środków.
  • dla wolnych zawodów zostaje zmieniona dokumentacja dla kwot powyżej 100tys zł netto. Powyżej tej kwoty zostaje sprawdzony bik firmowy a dodatkowo klient musi przedstawić PIT za poprzedni rok rozliczeniowy. Do tej pory dla kwot do 200tys zł wystarczyła KPIR od początku roku i ostatni podatek dochodowy.
  • wycofanie oferty ” dochód na PIT” – niestety ale pracownicy dużych firm nie mają już możliwości wnioskowania na PIT11 gdzie przyjmowany zostawał dochód w wysokości 90%.
  • zmiana z 6mc na 3mc przy umowie o prace gdzie klient przelewa wynagrodzenie na konto w DB. W takim przypadku można wnioskować o kredyt bez zaświadczenia o zarobkach. Dochód wyliczany jest na podstawie średnich wpływów za 3 ostatnie miesiące.

Zmiany wchodzą w życie od listopada i wszystkie wnioski będą już procesowane wg nowych zasad. Niestety przy zwykłych firmach i wolnych zawodach należy oczekiwać zmniejszonego ruchu gdyż bik firmowy nie zawsze był pusty. Ograniczenia co do kwoty dla wolnych zawodów do kwoty 100 tys zł też wpłyną ograniczająco na ilość wniosków. Mam nadzieje, że w najbliższym czasie pojawią się nowe regulacje w łagodniejszą stronę.

Pomagał w napisaniu tekstu ekspert kredyt-portal.pl, który zajmuje się od wielu lat kredytami gotówkowymi i hipotecznymi.