Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?

Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?
Autor Kacper Skowron
Kacper Skowron08.01.2024 | 6 min.

Czy bank może zablokować konto to pytanie, które zadaje sobie wielu klientów banków. W niniejszym artykule wyjaśnimy, kiedy bank ma prawo zablokować dostęp do konta, jakie są tego konsekwencje oraz jak można odzyskać do niego dostęp.

Kluczowe wnioski:
 • Bank może zablokować konto w sytuacji zadłużenia, podejrzenia oszustwa lub prania brudnych pieniędzy.
 • Zablokowanie konta oznacza brak dostępu do środków pieniężnych oraz usług bankowych.
 • Aby odzyskać dostęp do zablokowanego konta, należy skontaktować się z bankiem i wyjaśnić zaistniałą sytuację.
 • Bank nie może samowolnie pobierać pieniędzy z konta klienta bez jego zgody.
 • Klient ma prawo dochodzić swoich racji przed sądem, jeśli uważa decyzję banku za bezprawną.

Kiedy bank może zablokować konto

Bank ma prawo zablokować dostęp do konta klienta w kilku sytuacjach. Najczęstszymi przypadkami są: brak spłaty zadłużenia wobec banku, podejrzenie prania brudnych pieniędzy lub innych przestępstw finansowych, a także na wniosek organów ścigania.

Jeśli na koncie występuje zadłużenie np. z tytułu debetu, kredytu lub opłat i prowizji, bank może je zablokować do czasu spłaty należności. Ma ku temu podstawy prawne zawarte w umowie z klientem.

Innym powodem blokady jest podejrzenie banku co do legalności operacji na koncie lub źródeł pochodzenia środków. Wówczas bank zawiadamia odpowiednie organy i blokuje konto do wyjaśnienia sprawy, aby zapobiec ewentualnym przestępstwom finansowym.

Blokada konta na wniosek organów ścigania

Prokuratura, policja, ABW lub inne służby mają prawo złożyć wniosek do banku o zablokowanie konta w związku z toczącym się postępowaniem. Na jego podstawie bank blokuje konto natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia klienta.

Blokady na wniosek organów ścigania zwykle trwają do momentu zakończenia postępowania lub do odwołania wniosku. Konto pozostaje wówczas całkowicie zamrożone.

Co się dzieje gdy bank blokuje konto

Gdy bank blokuje konto, oznacza to całkowite wstrzymanie dostępu do środków pieniężnych oraz wszelkich usług związanych z kontem.

Klient nie może wypłacać gotówki, płacić kartą ani przelewać pieniędzy. Nie działa też bankowość internetowa i mobilna. Umowy oprocentowane np. lokaty lub kredyty również zostają zablokowane do momentu odblokowania konta.

Blokada konta bezwarunkowo oznacza brak dostępu do środków. Nie da się tego ominąć w żaden sposób do czasu wyjaśnienia sprawy z bankiem.

Zablokowanie konta przez bank skutecznie uniemożliwia klientowi dostęp do pieniędzy i usług bankowych. Jedynym rozwiązaniem jest jak najszybsze wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z bankiem.

Jak odzyskać dostęp do zablokowanego konta

Aby odzyskać dostęp do zablokowanego konta, klient musi skontaktować się z bankiem i wyjaśnić przyczyny blokady.

W przypadku zadłużenia - trzeba je spłacić wraz z odsetkami i opłatami. Przy blokadzie prewencyjnej np. z powodu podejrzanych transakcji, należy przedstawić bankowi dokumenty potwierdzające legalność środków i operacji na koncie.

Blokad na wniosek organów ścigania bank nie zdejmuje samodzielnie. Wymaga to odwołania wniosku przez organ, który go złożył lub zakończenia postępowania i oczyszczenia klienta z zarzutów.

Przyczyna blokady Sposób odblokowania
Zadłużenie na koncie Spłata całości zadłużenia wraz z odsetkami i opłatami
Podejrzenie oszustwa Przedstawienie dokumentów potwierdzających legalność operacji
Wniosek organów ścigania Oczyścienie z zarzutów lub odwołanie wniosku przez organ

Czy bank może zabrać pieniądze z konta

Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?

Bank nie może samowolnie pobierać pieniędzy z konta klienta bez jego zgody - byłoby to złamanie umowy i przestępstwo. Jedyny wyjątek to opisana wcześniej blokada przy zadłużeniu, kiedy bank ma podstawę prawną w umowie do ściągnięcia należności z konta dłużnika.

W pozostałych przypadkach, np. przy blokadzie prewencyjnej lub wniosku organów ścigania, bank jedynie zamyka dostęp do środków. Nie przejmuje ich na własność ani nie przenosi do innego miejsca.

Pieniądze pozostają na koncie klienta do czasu odblokowania dostępu lub - przy bardziej skomplikowanych sprawach - przekazania ich np. komornikowi. Musi się to jednak odbyć zgodnie z prawem, a nie samowolnie przez bank.

Ograniczenia w dostępie do konta przez bank

Oprócz całkowitej blokady konta, bank może również wprowadzić okresowe lub ilościowe ograniczenie dostępu do środków lub usług bankowych.

Przykładowo może ustalić dzienny limit wypłat gotówki, płatności kartą lub przelewów. Może też czasowo uniemożliwiać logowanie do systemu transakcyjnego lub płatności w internecie.

Ograniczenia służą zmniejszeniu ryzyka przestępstw finansowych, gdy np. bank podejrzewa próby wyłudzenia lub kradzieży pieniędzy z konta. Zwykle obowiązują do czasu wyjaśnienia sytuacji lub na stałe, jeśli klient notorycznie np. przekraczał dopuszczalne debet.

Prawa klienta banku przy blokadzie konta

Mimo, że bank działa według prawa blokując konto, klient również posiada swoje gwarancje i możliwości odwołania.

 • Ma prawo być niezwłocznie poinformowanym na piśmie o blokadzie i jej przyczynach;
 • Może domagać się uzasadnienia i udowodnienia zasadności blokady przez bank - zwłaszcza jeśli uważa ją za bezpodstawną;
 • Może bronić swoich racji przed Rzecznikiem Finansowym, który rozstrzyga spory klientów banków;
 • Jeśli nadal nie zgadza się z decyzją banku, może wystąpić na drogę sądową z powództwem cywilnym o odblokowanie konta i odszkodowanie.

Podsumowanie

Bank może zablokować dostęp do konta klienta w kilku sytuacjach - najczęściej z powodu zadłużenia, podejrzenia przestępstwa finansowego lub na wniosek organów ścigania. Oznacza to całkowity brak dostępu do środków pieniężnych oraz usług bankowych. Aby odzyskać konto, trzeba wyjaśnić przyczynę blokady z bankiem i np. spłacić zadłużenie czy udowodnić legalność transakcji.

Czy bank może zabrać pieniądze z konta? Nie, bank nie może samowolnie przejmować środków klienta. Przy blokadzie jedynie zamyka do nich dostęp. Pieniądze cały czas formalnie należą do klienta. Bank może je pobrać tylko przy zadłużeniu - wtedy ma ku temu podstawy w umowie.

Oprócz całkowitej blokady konta, bank może również ustalić czasowe lub kwotowe ograniczenie dostępu do środków, aby zapobiec potencjalnym nadużyciom finansowym np. przy podejrzeniu próby kradzieży pieniędzy.

Mimo, że blokując konto bank działa zgodnie z prawem, klient również posiada prawa - może zażądać wyjaśnień, udowodnienia zasadności decyzji, a nawet wystąpić na drogę sądową jeśli uważa blokadę za bezpodstawną.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, w większości przypadków bank blokuje konto ze skutkiem natychmiastowym, bez wcześniejszego ostrzeżenia klienta. Dzieje się tak zwłaszcza przy blokadach prewencyjnych lub na wniosek organów ścigania, aby zapobiec potencjalnym przestępstwom finansowym.

Czas blokady zależy od jej przyczyny. Blokada prewencyjna zwykle obowiązuje do wyjaśnienia sprawy z bankiem. Przy zadłużeniu - do momentu spłaty, a na wniosek organów ścigania - zazwyczaj do zakończenia postępowania.

Należy zażądać od banku uzasadnienia decyzji na piśmie. Jeśli blokada jest nieuprawniona, można złożyć skargę do Rzecznika Finansowego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Ostatecznie można też wystąpić na drogę sądową o odblokowanie konta.

Nie, formalnie nadal jesteś właścicielem konta i środków na nim zgromadzonych. Bank jedynie blokuje do nich dostęp. Twoje prawa własności nie są naruszone.

Bank może jednostronnie wypowiedzieć umowę i zamknąć konto tylko z ważnych powodów np. celowego naruszania postanowień umowy, wykorzystywania konta do działań niezgodnych z prawem lub nieuregulowania opłat za prowadzenie rachunku.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank dzwoni do pracodawcy? Sprawdź, które banki dzwonią do pracodawcy
 3. Co to jest prolongata kredytu - wyjaśnienie i informacje
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kacper Skowron
Kacper Skowron

Nazywam się Kacper i jestem prawnikiem specjalizującym się w obsłudze podmiotów rynku finansowego. Na co dzień pomagam klientom podejmować świadome decyzje finansowe i unikać pułapek prawnych. Chcę dzielić się wiedzą, aby promować odpowiedzialne korzystanie z usług finansowych i ochronę praw konsumentów

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły