Co to stopy procentowe - wyjaśnienie i zastosowanie

Co to stopy procentowe - wyjaśnienie i zastosowanie
Autor Maria Kopecka
Maria Kopecka08.01.2024 | 7 min.

Co to stopy procentowe to jedno z kluczowych pojęć z dziedziny ekonomii i finansów.

Kluczowe wnioski:

 • Stopy procentowe to koszt pieniądza - określają, po jakiej cenie można go pożyczyć lub ulokować.
 • Poziom stóp procentowych ustala bank centralny danego kraju.
 • Wyższe stopy oznaczają droższy kredyt, co studzi aktywność gospodarczą.
 • Niższe stopy zachęcają do zaciągania kredytów i inwestowania.
 • Stopy procentowe wpływają zatem na całą gospodarkę.

Co to są stopy procentowe?

Stopy procentowe to jedno z najważniejszych narzędzi banków centralnych do prowadzenia polityki pieniężnej. Określają one koszt pieniądza, a więc ile trzeba zapłacić za jego pożyczenie lub ile można zarobić, lokując wolne środki.

Banki ustalają swoje oprocentowanie kredytów i lokat w oparciu o poziom stóp procentowych. Im wyższe stopy, tym droższy pieniądz, a co za tym idzie - wyższe raty kredytów. Z drugiej strony, wyższe stopy oznaczają też wyższe zyski z lokat bankowych.

Rodzaje stóp procentowych

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje stóp procentowych:

 • Stopa referencyjna - określa minimalny koszt pieniądza dla banków komercyjnych
 • Stopa lombardowa - maksymalne oprocentowanie kredytów udzielanych bankom przez bank centralny

Poziom tych stóp wyznacza widełki, w ramach których banki ustalają własne stawki oprocentowania swoich produktów.

Jak działają stopy procentowe?

Podnosząc lub obniżając stopy procentowe, bank centralny wpływa na koszt pieniądza w gospodarce. Wyższe stopy powodują, że Co to są stopy procentowe:

 • Kredyty stają się droższe, przez co maleje popyt na nie
 • Spada opłacalność inwestycji finansowanych z kredytów
 • Rozwija się oszczędzanie ze względu na wyższe zyski z lokat

W efekcie wyhamowuje to aktywność gospodarczą i ogranicza inflację. Natomiast obniżka stóp procentowych działa odwrotnie, zachęcając do zaciągania kredytów, inwestowania i zwiększania konsumpcji.

Wpływ stóp procentowych na gospodarkę

Decyzje banku centralnego o zmianie poziomu stóp procentowych mają szerokie konsekwencje dla całej gospodarki. Dotyczą one zarówno gospodarstw domowych, firm, banków, jak i budżetu państwa.

Dla przeciętnego Kowalskiego najważniejsze jest to, jak zmiany stóp procentowych wpływają na wysokość rat kredytów mieszkaniowych. Z kolei dla przedsiębiorców kluczowe jest oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

Wreszcie dla Ministra Finansów istotne jest, jakie koszty obsługi długu publicznego wynikają z aktualnego poziomu stóp procentowych.

Kto ustala poziom stóp procentowych?

Za ustalanie wysokości podstawowych stóp procentowych odpowiada bank centralny danego kraju, np. Europejski Bank Centralny w strefie euro czy Narodowy Bank Polski w Polsce.

Banki centralne podejmują decyzje o zmianie stóp procentowych w ramach prowadzonej polityki pieniężnej, aby zapewnić stabilność cen (niska inflacja) oraz wspierać wzrost gospodarczy.

Stopy procentowe są więc kluczowym narzędziem banków centralnych wpływającym na całą gospodarkę.
Kraj Bank centralny
Strefa euro Europejski Bank Centralny (EBC)
Polska Narodowy Bank Polski (NBP)
USA System Rezerwy Federalnej (Fed)

W praktyce jednak rządy poszczególnych państw często wywierają polityczną presję na banki centralne, aby te ustalały stopy procentowe na pożądanym przez rządzących poziomie.

Dlaczego stopy procentowe są ważne?

Co to stopy procentowe - wyjaśnienie i zastosowanie

Stopy procentowe są kluczowe dla gospodarki, ponieważ wpływają na szereg jej aspektów i mechanizmów ekonomicznych. Do najważniejszych należą:

 • Koszt pieniądza (oprocentowanie kredytów i lokat)
 • Popyt na kredyty i skłonność do oszczędzania
 • Opłacalność i skalę inwestycji
 • Decyzje konsumpcyjne gospodarstw domowych
 • Koniunkturę gospodarczą i dynamikę PKB
 • Inflację
 • Kursy walutowe

Dlatego też banki centralne, ustalając poziom stóp procentowych, mają realny wpływ na kształtowanie całej gospodarki i poziom dobrobytu obywateli.

Wpływ stóp procentowych na inflację

Jednym z głównych celów banków centralnych przy ustalaniu wysokości stóp procentowych jest właśnie wpływanie na inflację, czyli ogólny wzrost cen w gospodarce.

Podnosząc stopy procentowe, bank centralny studzi aktywność gospodarczą, przez co zmniejsza presję na wzrost płac i cen. Z kolei obniżanie stóp może dodatkowo rozgrzać gospodarkę, co przyspiesza inflację.

Jakie czynniki wpływają na stopy procentowe?

Kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zmianie stóp procentowych mają bieżące dane makroekonomiczne oraz prognozy dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego. Im wyższa obecna i oczekiwana inflacja, tym większa skłonność banków centralnych do podwyżek stóp.

Na decyzje banków centralnych wpływają także:

 • Sytuacja na rynku pracy, w tym poziom bezrobocia i dynamika płac
 • Koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie
 • Wahania kursów walutowych
 • Ceny surowców i żywności na rynkach globalnych
 • Woje, kataklizmy, epidemie i inne czynniki geopolityczne

Wreszcie, choć banki centralne powinny być niezależne, to w praktyce na ich decyzje mają wpływ także rządy danych krajów i realizowana przez nie polityka gospodarcza.

Jak stopy procentowe oddziałują na gospodarkę?

Zmiany stóp procentowych przez bank centralny wpływają na szereg aspektów gospodarki i zachowania jej uczestników.

Wyższe stopy oznaczają, że:

 • Drożeje koszt kredytów dla gospodarstw domowych i firm
 • Rośnie oprocentowanie depozytów i atrakcyjność oszczędzania
 • Spada skłonność do konsumpcji i inwestowania
 • Umacnia się kurs walutowy danego kraju
 • Obniża się dynamika PKB i aktywność gospodarcza

Podwyższanie stóp procentowych ma więc na celu schłodzenie "przegrzanej" gospodarki i ograniczenie inflacji. Natomiast poprzez obniżki stóp banki centralne starają się stymulować aktywność gospodarczą i podtrzymywać wzrost PKB.

Podsumowanie

Stopy procentowe to jedno z podstawowych narzędzi banków centralnych - od ich poziomu zależy, jak drogo lub tanio można pożyczać bądź lokować pieniądze. Wyższe stopy oznaczają droższe kredyty, co zniechęca do inwestycji i studzi koniunkturę gospodarczą. Z kolei niższe stopy zwiększają popyt na kredyty i lokaty oraz zachęcają gospodarstwa domowe i firmy do zadłużania się i wydawania pieniędzy.

Manipulowanie stopami procentowymi pozwala zatem wpływać na całą gospodarkę i jej aktywność. Obniżanie stóp ma stymulować PKB i zatrudnienie, a ich podnoszenie - ograniczyć inflację i wzrost cen, jeśli zaczynają one rosnąć zbyt szybko. To bank centralny decyduje, jaki jest poziom stóp procentowych, uwzględniając bieżącą sytuację gospodarczą i przewidywane trendy.

Co to są stopy procentowe - mówiąc najprościej są to koszty, jakie ponoszą firmy i konsumenci za możliwość pożyczania pieniędzy. Banki komercyjne bezpośrednio przekładają te koszty na oprocentowanie kredytów i lokat dla swoich klientów. Im wyższe stopy, tym wyższe odsetki płacą "na rękę" kredytobiorcy.

Podwyższanie lub obniżanie stóp procentowych to ważny mechanizm, za pomocą którego państwo - poprzez bank centralny - bezpośrednio wpływa na decyzje podmiotów gospodarczych. Z jednej strony zachęca je lub zniechęca do zadłużania, inwestowania i wydawania pieniędzy, a z drugiej - oddziałuje na dynamikę gospodarki i wskaźniki makroekonomiczne, takie jak inflacja czy wzrost PKB.

Najczęstsze pytania

Stopy procentowe to koszt pieniądza, czyli wskaźnik określający, po jakiej cenie można go pożyczyć lub ulokować. Im wyższe stopy procentowe, tym drożej banki pożyczają pieniądze, a lokaty bankowe są wyżej oprocentowane.

Za ustalanie podstawowych stóp procentowych odpowiada bank centralny danego kraju, np. Europejski Bank Centralny dla strefy euro czy Narodowy Bank Polski w przypadku Polski. Robi to w ramach realizacji polityki pieniężnej.

Poprzez zmiany stóp procentowych bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej - przede wszystkim utrzymanie stabilnego poziomu cen (niskiej inflacji), a także stymulowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Wyższe stopy studzą koniunkturę gospodarczą, gdyż zniechęcają do inwestowania i zaciągania kredytów. Z kolei obniżki stóp stymulowania aktywność, bo zachęcają do wydawania i inwestowania pieniędzy. Tym samym zmiany stóp procentowych wpływają na inflację i dynamikę PKB.

Wyższe stopy oznaczają wyższe koszty obsługi kredytów, więc raty idą w górę. Jednocześnie rośnie oprocentowanie lokat bankowych. Z kolei obniżki stóp obniżają raty kredytów, ale też zyski z lokat.

5 Podobnych Artykułów

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?
 3. Co to jest prolongata kredytu - wyjaśnienie i informacje
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maria Kopecka
Maria Kopecka

Nazywam się Maria i jestem pasjonatką zarządzania domowymi finansami. Stawiam na rozsądne planowanie budżetu, ograniczanie zbędnych wydatków i regularne oszczędzanie nawet niewielkich kwot. Prowadzę bloga, na którym dzielę się sprawdzonymi sposobami na optymalizację domowych finansów i unikanie pułapek związanych z zadłużeniem.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły