Co to jest giełda? Pełnomocnictwo - powiązane informacje

Co to jest giełda? Pełnomocnictwo - powiązane informacje
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin08.01.2024 | 7 min.

Co to jest giełda? Giełda papierów wartościowych to zorganizowany rynek, na którym można kupować i sprzedawać akcje spółek, obligacje skarbowe oraz inne instrumenty finansowe. Działa na zasadzie popytu i podaży - inwestorzy chcą kupić akcje po jak najniższej cenie, a sprzedający po jak najwyższej. Notowania giełdowe zmieniają się dynamicznie w ciągu dnia.

Kluczowe wnioski:
 • Giełda to miejsce handlu instrumentami finansowymi opartymi na akcjach, obligacjach itp.
 • Inwestorzy mogą zarabiać na wzrostach i spadkach notowań giełdowych
 • Ryzyko inwestycji na giełdzie jest większe niż np. w obligacjach skarbowych
 • Aby inwestować na giełdzie trzeba otworzyć rachunek maklerski
 • Warto stale analizować sytuację na giełdzie, by trafnie inwestować

Zrozumienie podstaw giełdy

Giełda papierów wartościowych jest zorganizowanym rynkiem, na którym spotykają się podmioty chcące kupić lub sprzedać określone instrumenty finansowe, np. akcje, obligacje czy kontrakty terminowe. Giełda umożliwia handel tymi instrumentami w bezpieczny i transparentny sposób. Działa na zasadzie aukcji - inwestorzy składają zlecenia kupna i sprzedaży, a giełda łączy te zlecenia i ustala cenę równowagi, po której dochodzi do transakcji.

Podstawową funkcją giełdy jest zapewnienie płynności instrumentów finansowych, czyli łatwego nabywania i zbywania akcji oraz innych papierów wartościowych. Dzięki giełdzie przedsiębiorstwa mogą pozyskać kapitał poprzez emisję akcji, a inwestorzy mają łatwy dostęp do szerokiego spektrum inwestycji.

Inwestowanie na giełdzie odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich. Aby kupować i sprzedawać akcje trzeba otworzyć rachunek maklerski. Prowadzi się na nim rejestr akcji danego inwestora. Dom maklerski pobiera prowizję za realizację transakcji.

Notowania giełdowe akcji i innych instrumentów finansowych zmieniają się dynamicznie w ciągu dnia, co daje możliwość czerpania zysków zarówno przy wzrostach, jak i spadkach cen. Ryzyko inwestycji giełdowych jest jednak większe niż na przykład w obligacjach skarbowych.

Jak działa giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych jest scentralizowaną platformą obrotu instrumentami finansowymi - akcjami, obligacjami, kontraktami futures i opcjami. Podstawą działania giełdy jest system notowań ciągłych, w którym przez cały dzień sesyjny inwestorzy składają zlecenia kupna i sprzedaży danych instrumentów.

Notowania giełdowe odzwierciedlają relację popytu i podaży na dany instrument. Gdy więcej jest chętnych do kupna akcji, ich cena rośnie, i odwrotnie - zwiększona podaż akcji powoduje spadek ich wartości. Dzięki temu mechanizmowi ustala się cena rynkowa akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych.

Aby kupić akcje na giełdzie, inwestor składa zlecenie maklerskie na zakup określonej liczby akcji danej spółki po cenie nie wyższej niż podana. Analogicznie wygląda sprzedaż. W momencie gdy zlecenie kupna i sprzedaży zgadzają się co do ceny dochodzi do transakcji.

Sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie trwa od godziny 9:00 do 17:05. W tym czasie składane są zlecenia i zawierane transakcje. Poza tymi godzinami obrót instrumentami finansowymi jest zawieszony.

Fazy sesji giełdowej

Standardowa sesja giełdowa składa się z kilku faz:

 • Przed otwarciem - składanie zleceń przed rozpoczęciem notowań
 • Otwarcie - pierwsze notowania i zawarcie pierwszych transakcji
 • Notowania ciągłe - główna faza obrotu, trwająca do zamknięcia
 • Zamknięcie - ostatnie notowania danego dnia
 • Dogrywka - dodatkowy czas na realizację zleceń po cenie zamknięcia

Rodzaje instrumentów finansowych na giełdzie

Podstawowymi instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie są akcje i obligacje. Akcje reprezentują udział w majątku spółki, natomiast obligacje są rodzajem pożyczki dla emitenta. Oprócz tego, na giełdzie można spotkać:

 • Kontrakty terminowe - umowa kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po z góry ustalonej cenie
 • Opcje - prawo (ale nie obowiązek) kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie
 • Certyfikaty inwestycyjne - podobne do akcji, ale emitowane przez fundusze inwestycyjne

Dodatkowo na giełdzie występują też instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe na akcje czy indeksy giełdowe, a także opcje na akcje. Umożliwiają one zarabianie na zmianie cen instrumentów bazowych.

Zalety i wady inwestowania na giełdzie

Co to jest giełda? Pełnomocnictwo - powiązane informacje

Inwestowanie oszczędności na giełdzie papierów wartościowych ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Do głównych zalet należą:

 • Możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków przy trafnym inwestowaniu
 • Duża płynność - łatwość zakupu i sprzedaży instrumentów
 • Dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych
 • Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Jednocześnie inwestorzy giełdowi powinni mieć świadomość wad i zagrożeń:

 • Wysokie ryzyko - duża zmienność i trudna do przewidzenia koniunktura
 • Konieczność ciągłego monitorowania rynku
 • Ryzyko poniesienia strat przy niewłaściwych decyzjach
 • Koszty prowizji maklerskich i opłat transakcyjnych

Jak kupować i sprzedawać akcje na giełdzie?

Aby rozpocząć handel akcjami na giełdzie, należy najpierw otworzyć rachunek maklerski w wybranej firmie inwestycyjnej. Standardowo są to rachunki maklerskie prowadzone przez banki lub domy maklerskie.

Kolejnym krokiem jest złożenie zlecenia maklerskiego - odpowiednio kupna lub sprzedaży określonych instrumentów finansowych. W zleceniu określa się:

 • Rodzaj instrumentu (akcje, obligacje itp.) i jego identyfikator
 • Liczbę instrumentów
 • Rodzaj zlecenia (kupno/sprzedaż)
 • Cenę lub sposób jej określenia
 • Okres ważności zlecenia

Zlecenie maklerskie można złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta, telefonicznie lub przez Internet za pomocą platformy transakcyjnej. Realizacja zleceń i rozliczenie transakcji następuje automatycznie.

Analiza techniczna i fundamentalna na giełdzie

Aby osiągać zyski na giełdzie, konieczna jest umiejętność przewidywania zmian cen instrumentów finansowych. Służą do tego dwie podstawowe metody analizy:

Analiza techniczna - opiera się na historycznych danych dotyczących cen i wolumenu obrotu. Wykorzystuje narzędzia takie jak średnie kroczące, formacje cenowe, wskaźniki momentum.

Analiza fundamentalna - polega na ocenie kondycji finansowej spółek i prognozowaniu jej rozwoju. Uwzględnia wyniki finansowe, perspektywy branży, jakość zarządzania.

Łączne stosowanie obu metod zwiększa szanse na trafną ocenę trendów rynkowych i podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Podsumowanie

Giełda papierów wartościowych jest ważną częścią rynku finansowego, gdyż zapewnia przedsiębiorstwom dostęp do kapitału poprzez emisję akcji, a inwestorom umożliwia lokowanie środków w szeroką gamę instrumentów. Kupno i sprzedaż akcji oraz innych papierów wartościowych odbywa się w sposób przejrzysty i bezpieczny.

Inwestowanie na giełdzie jest obarczone ryzykiem, gdyż notowania akcji wykazują dużą zmienność. Niemniej przy odpowiedniej wiedzy i starannym doborze akcji do portfela możliwe jest osiąganie satysfakcjonujących zysków. Niezbędne jest ciągłe monitorowanie sytuacji na giełdzie i branżach reprezentowanych w portfelu.

Aby rozpocząć handel na giełdzie, konieczne jest otwarcie rachunku maklerskiego. Transakcje zawiera się poprzez składanie zleceń maklerskich - kupna i sprzedaży określonych instrumentów finansowych. Prowizje maklerskie stanowią koszt związany z inwestowaniem na giełdzie.

Trafne prognozowanie zmian kursów akcji wymaga zastosowania analizy technicznej i fundamentalnej. Pozwalają one na w miarę dokładne określenie perspektyw zmian notowań poszczególnych spółek i całego rynku.

5 Podobnych Artykułów

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?
 3. Co to jest RRSo - wyjaśnienie i definicja
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin

Jestem Eliza, entuzjastka oszczędzania i rozsądnego wydawania pieniędzy. Na moim blogu chcę pokazywać, że świadome zarządzanie domowym budżetem jest w zasięgu każdego. Dzielę się praktycznymi poradami jak ograniczyć niepotrzebne wydatki, rozsądnie korzystać z kredytów i pożyczek oraz regularnie odkładać oszczędności. Wierzę, że małe kroki pozwalają osiągnąć duże cele finansowe.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły