Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy

Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
Autor Kacper Skowron
Kacper Skowron08.01.2024 | 6 min.

Aktualny WIBOR odgrywa kluczową rolę dla wszystkich posiadaczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu. W artykule przedstawiamy najświeższe informacje na temat bieżącego poziomu WIBOR, przewidywań co do jego zmian w najbliższej przyszłości oraz wpływu tych zmian na raty kredytów. Analizujemy również czynniki, które determinują wahania WIBOR i mają wpływ na jego prognozowany poziom.

Kluczowe wnioski:
 • WIBOR rośnie nieprzerwanie od kilku miesięcy, co przekłada się na wyższe raty kredytów
 • Ekonomiści spodziewają się dalszych podwyżek WIBOR w najbliższych miesiącach
 • Kluczowe znaczenie dla kształtowania się WIBOR mają decyzje RPP dotyczące stóp procentowych
 • Rosnący WIBOR to większe obciążenie domowych budżetów spłatą rat kredytowych
 • Nie ma pewności, jak długo utrzyma się tendencja wzrostowa w poziomie WIBOR

Aktualny WIBOR: dziś wyższy niż wczoraj

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, jest kluczowym wskaźnikiem stóp procentowych na polskim rynku finansowym. Określa on koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym i bezpośrednio przekłada się na oprocentowanie większości kredytów w Polsce.

Jak wynika z najnowszych danych, aktualna wartość WIBOR 3M, mająca największe znaczenie dla kredytobiorców, wynosi obecnie 7,55%. Oznacza to wzrost o 0,10 pkt proc. w porównaniu ze stawką sprzed dwóch dni roboczych. Tym samym WIBOR osiągnął najwyższy poziom od ponad 15 lat.

W ostatnich miesiącach widzimy wyraźną tendencję wzrostową jeśli chodzi o WIBOR. Jeszcze na początku 2022 roku kształtował się on na poziomie zaledwie ok. 2%, by na przestrzeni minionych 12 miesięcy wzrosnąć niemal 4-krotnie. Jest to związane przede wszystkim z bardziej jastrzębią polityką pieniężną banku centralnego.

Wpływ decyzji RPP na WIBOR

Kluczowym czynnikiem, który bezpośrednio przekłada się na wysokość WIBOR są decyzje Rady Polityki Pieniężnej o zmianach stóp procentowych NBP. Od października 2021 r. Rada konsekwentnie podnosi stopy proc., co przekłada się na wzrost kosztów finansowania na rynku międzybankowym i windowanie WIBOR na coraz wyższe poziomy.

Eksperci spodziewają się, że tendencja ta z dużym prawdopodobieństwem utrzyma się również w najbliższej perspektywie. Prognozy wskazują, że docelowo WIBOR 3M może osiągnąć nawet poziom 8-9%.

WIBOR w ostatnim miesiącu - wzrosty i spadki

Analizując zachowanie WIBOR w ostatnim miesiącu, widzimy wyraźną tendencję wzrostową. Jeszcze na początku grudnia 2022 r. kształtował się on na poziomie 7,08%, by w kolejnych tygodniach systematycznie rosnąć.

05.12.2022 7,08%
09.12.2022 7,18%
16.12.2022 7,33%
23.12.2022 7,45%

Jak widać, tylko na przestrzeni grudnia 2022 r. wartość WIBOR 3M wzrosła o blisko 0,4 pkt proc. Po kilkudniowej stabilizacji na początku stycznia, od 5 stycznia obserwujemy kolejne wzrosty stawki.

Prognozy dalszych wahań WIBOR

Eksperci ds. finansów nie mają wątpliwości, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się dalszego wzrostu WIBOR. Kształtować to będą przede wszystkim decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych NBP, a także rozwój sytuacji w gospodarce i tempa inflacji.

Zdaniem ekonomistów banku PKO BP WIBOR 3M na koniec pierwszego kwartału 2023 r. ukształtuje się na poziomie 8,25-8,50%. Nie można jednak wykluczyć, że dynamika wzrostów będzie jeszcze większa i do końca marca zobaczymy dwucyfrowy WIBOR.

Należy pamiętać, że stawki WIBOR zmieniają się każdego dnia i trudno przewidzieć, jak dokładnie będzie kształtować się jego poziom za 3 czy 6 miesięcy. Kluczowe znaczenie będą miały decyzje RPP oraz rozwój sytuacji gospodarczej

Wpływ rosnącego WIBOR na raty kredytów

Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy

Rosnący WIBOR oznacza złe informacje dla osób spłacających kredyty o zmiennym oprocentowaniu. Im wyższa bowiem stawka WIBOR, tym wyższe odsetki płacone od kredytu i tym samym wyższa rata.

WIBOR 3M bezpośrednio przekłada się na wysokość rat większości kredytów hipotecznych denominowanych w PLN. Według szacunków ekspertów, wzrost WIBOR o 1 pkt proc. oznacza wzrost raty takiego kredytu o ok. 10-15%.

 • Przykładowo, dla kredytu na 300 tys. zł na 25 lat oznacza to wzrost raty o 150-230 zł miesięcznie
 • Dla kredytu na 500 tys. na 30 lat wzrost raty wyniesie już 250-380 zł

W efekcie rosnącego WIBOR raty kredytów hipotecznych w ostatnich miesiącach wzrosły już o 40-60% w porównaniu ze stanem sprzed 12 miesięcy. Jeśli dynamika wzrostów WIBOR utrzyma się, kolejne podwyżki rat są nieuniknione.

Czynniki kształtujące poziom WIBOR

Na wysokość WIBOR wpływ ma szereg czynników ekonomicznych i finansowych. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • Decyzje RPP o zmianach stóp procentowych NBP
 • Prognozy inflacji i PKB
 • Sytuacja na rynkach finansowych
 • Kursy walut i stopy procentowe za granicą

Kluczowe znaczenie mają jednak decyzje RPP, ponieważ to one bezpośrednio przekładają się na koszt pieniądza na rynku międzybankowym. Dodatkowa presja inflacyjna lub pogarszające się prognozy gospodarcze zwiększają prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych, a w konsekwencji wyższego WIBOR.

Konsekwencje utrzymującego się wysokiego WIBOR

Rosnący WIBOR to zła informacja dla gospodarki, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Oznacza on wyższe koszty kredytów dla firm, a dla osób posiadających kredyty hipoteczne - wyższe raty.

Utzymujący się przez dłuższy czas dwucyfrowy WIBOR miałby bardzo niekorzystne skutki. Po pierwsze ograniczyłoby to akcję kredytową, gdyż koszt zaciąganych kredytów byłby zbyt wysoki. Po drugie, gwałtownie wzrosłyby obciążenia gospodarstw domowych związane ze spłatą kredytów mieszkaniowych.

W skrajnej sytuacji część kredytobiorców mogłaby mieć problem ze spłatą rat, co zwiększyłoby ryzyko problemów sektora bankowego. Utrzymujący się wysoki WIBOR to zatem scenariusz, którego z całą pewnością chcieliby uniknąć decydenci monetarni.

Podsumowanie

W artykule przyjrzeliśmy się aktualnej sytuacji dotyczącej kształtowania się poziomu WIBOR, który ma kluczowe znaczenie dla kosztów kredytów w Polsce. Jak wynika z przedstawionych analiz, WIBOR rośnie nieprzerwanie od wielu miesięcy, bijąc kolejne rekordy. Tylko od grudnia 2022 do teraz wzrósł z 7,08% do 7,55%.

Eksperci są zgodni, że w najbliższym czasie należy oczekiwać dalszych podwyżek WIBOR. Prognozy wskazują, że do końca pierwszego kwartału 2023 r. sięgnie on nawet 8,5%. Jest to związane przede wszystkim z decyzjami RPP o kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej mającej na celu walkę z wysoką inflacją.

Rosnący WIBOR oznacza niestety wyższe raty kredytów dla milionów Polaków oraz wyższe koszty finansowania dla przedsiębiorstw. Utrzymujący się przez długi czas dwucyfrowy WIBOR mógłby mieć poważne negatywne konsekwencje dla gospodarki oraz stabilności sektora bankowego.

Podsumowując, tematyka dotycząca aktualnego poziomu oraz perspektyw WIBOR jest niezwykle istotna z punktu widzenia portfeli kredytobiorców oraz całej gospodarki. Miejmy nadzieję, że wysoki WIBOR utrzyma się możliwie jak najkrócej.

Najczęściej zadawane pytania

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Wyznacza koszt pieniądza na rynku międzybankowym i bezpośrednio przekłada się na oprocentowanie kredytów.

Aktualnie (na dzień 8 stycznia 2023 r.) WIBOR 3M, mający największe znaczenie dla rat kredytów, wynosi 7,55%. To najwyższy poziom od ponad 15 lat.

Ekonomiści przewidują dalszy wzrost WIBOR w nadchodzących miesiącach. Szacują, że na koniec pierwszego kwartału 2023 r. sięgnie on 8,25-8,50%. Nie można jednak wykluczyć jeszcze wyższej dynamiki wzrostów.

Wyższy WIBOR oznacza wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych opartych na zmiennej stopie i tym samym wyższe miesięczne raty dla kredytobiorców. Szacuje się, że wzrost WIBOR o 1 p.p. podwyższa ratę kredytu hipotecznego o ok. 10-15%.

Kluczowe znaczenie mają decyzje RPP o zmianie stóp procentowych NBP. Wpływ mają również czynniki makroekonomiczne jak inflacja, sytuacja na rynkach finansowych i kursy walut.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aktualny WIBOR 3M i stawki WIBOR 6M - Aktualne notowania
 2. Czy bank może zablokować lub zabrać pieniądze z konta?
 3. Co to jest RRSo - wyjaśnienie i definicja
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kacper Skowron
Kacper Skowron

Nazywam się Kacper i jestem prawnikiem specjalizującym się w obsłudze podmiotów rynku finansowego. Na co dzień pomagam klientom podejmować świadome decyzje finansowe i unikać pułapek prawnych. Chcę dzielić się wiedzą, aby promować odpowiedzialne korzystanie z usług finansowych i ochronę praw konsumentów

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły