Począwszy od dnia 16.02.2015 Deutsche Bank wprowadza aktualizację starych warunków promocyjnyh i wprowadza nowe kody promocjne na kredyty gotówkowe:
  
Szczegóły zmian przedstawiamy poniżej( w większości przypadków ubezpieczenie jest opcjonalne).
1. Oprocentowanie 7,99% i 5% prowizji
Kod dostępny dla Klientów spełniających warunki źródła dochodu oraz wysokości uzyskiwanego dochodu gdzie:
A. Źródła dochodów kwalifikujące do skorzystania z kodu cenowego:
– dochód z Programu Specjalnego ( estymacja dochodów)
– dochód uzyskiwany z wykonywania Wolnego Zawodu
– umowa o pracę na czas określony i nieokreślony
B. Wymagany poziom dochodu w przypadku:
a) 1 kredytobiorcy: suma dochodów ze źródeł kwalifikujących do wykorzystania kodu musi wynosić min. 3.000 PLN netto
b) 2 kredytobiorców: suma dochodów ze źródeł kwalifikujących do wykorzystania kodu musi wynosić min. 4.000 PLN netto

 
2. Oprocentowanie 9,99% i 3% prowizji
Kod dostępny dla Klientów posiadających dowolne zobowiązanie hipoteczne w sektorze bankowym. Zobowiązanie musi byc dobrze spłacane.

 
3. Oprocentowanie 11,99% i 0% prowizji
Kod dostępny dla Klientów konsolidujących zobowiązania z innych banków w wysokości przynajmniej 50% wartości kredytu netto lub konsolidujący wewnętrzne zobowiązania (odnowienia do kwoty pierwotnej lub podwyższenia).

4. Oprocentowanie 8,99% i 3% prowizji i ubezpieczenie
Kod promocyjny dostępny dla Klientów przystępujących do ubezpieczenia spłaty kredytu w wariantach rozszerzonych (obecnie AXA Rozszerzony – 0,35%) oraz spełniających warunek wysokości uzyskiwanego dochodu.
Wymagany poziom dochodu w przypadku:
a) 1 kredytobiorcy: suma dochodów musi wynosić min. 3.000 PLN netto
b) 2 kredytobiorców: suma dochodów musi wynosić min. 4.000 PLN netto

 
5. Oprocetnowanie 9,00% i 4% prowizji i ubezpieczenie
Promocja dla Klientów przystępujących do ubezpieczenia spłaty kredytu w wariantach podstawowych (obecnie AXA Życie – 0,15%) oraz spełniających dedykowany dla tego kodu drugi warunek wysokości uzyskiwanego dochodu.
Wymagany poziom dochodu w przypadku:
a) 1 kredytobiorcy: suma dochodów musi wynosić min. 3.000 PLN netto
b) 2 kredytobiorców: suma dochodów musi wynosić min. 4.000 PLN netto
 
6. Oprocentownie 7,99% i 7,99% prowizji
Kod dostępny dla wszystkich Klientów z dochodem ponad 2tys zł netto PLN.
 
7. Oprocentowanie 4,99% i 9,9% prowizji
Kod dostępny dla wszystkich nowych Klientów (brak możliwości stosownia przy odnowieniach kredytów DB), którzy wnioskują o okres kredytowania nie dłuższy niż 60 miesięcy.

 
8. W przypadku sprzedaży kredytu gotówkowego z kartą kredytową można również korzystać z kodu promocyjnego, który obniża standardowe oprocentowanie o 1%.
 
Wszytkie kody cenowe mogą być stosowane przez wszystkie wewnętrzne kanały sprzedaży Banku oraz Pośredników.