Z dniem 05.09.2016 w Deutsche Bank wprowadzone zostaną następujące zmiany warunków cenowych kredytu gotówkowego:
        I. Podwyższenie opłaty przygotowawczej do 1400 PLN( wcześniej było to 1200zł)
Wszystkie wnioski, które przejdą w systemie etap Ofertowanie przed dniem 05.09.2016 będzie obowiązywała opłata w wysokości 1200 PLN. Wnioski, które dotrą do tego etapu w dniu 05.09.2016 lub w dniach kolejnych będzie obowiązywała nowa opłata w wysokości 1400 PLN.
      II.   Podwyższenie oprocentowania o 0,5 p.p. oraz minimalnej prowizji o 1 p.p. – dotyczy  standardowej matrycy cenowej dla segmentu A (PD offering w zakresie 0-1%).
Wszystkie wnioski Klientów z PD offering w zakresie 0-1%, które trafią w systemie na etap Ofertowanie w dniu 05.09.2016 lub dniach kolejnych (także te wnioski, które będą na ten etap wracały), będą obowiązywały nowe warunki cenowe.

Segment A to bardzo dobry scoring na który na wpływ wiele czynników takich jak historia w BIK, zapytania, dane demograficzne jak również zatrudnienie. Często osoby powiązane już z bankiem dostają taki scoring.

MATRYCA OBOWIĄZUJĄCA DO 02.09.2016

Oprocentowanie
Prowizja
Scoring / Kwota
do 100.000
100.000 i więcej
niezależnie od kwoty
SEGMENT D
8,49%
7,99%
6,0%-15%
SEGMENT C
7,99%
7,49%
5,0%-15%
SEGMENT B
7,49%
6,99%
3,5%-15%
SEGMENT A
6,49%
5,99%
2,5%-15%

 
MATRYCA OBOWIĄZUJĄCA OD 05.09.2016

Oprocentowanie
Prowizja
Scoring / Kwota
do 100.000
100.000 i więcej
niezależnie od kwoty
SEGMENT D
8,49%
7,99%
6,0%-15%
SEGMENT C
7,99%
7,49%
5,0%-15%
SEGMENT B
7,49%
6,99%
3,5%-15%
SEGMENT A
6,99%
6,49%
3,5%-15%