Z dniem 6 lutego 2017 przywrócona zostaje oferta w Deutsche Bank na PIT11 lub PIT40 dla kredytu gotówkowego i karty kredytowej, na zasadach opisanych poniżej. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem i została usunięta na krótki czas.
 
Dochód na PIT dotyczy klientów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/mianowania/powołania na czas nieokreślony lub na czas określony( dotyczy tylko firm znanych czyli takich, które istnieją od przynajmniej 2 lat i zatrudniają 100 osób lub 5 lat i zatrudniają 50 osób). mogą przedstawić deklarację PIT-11/ PIT-40 za ostatni rok jako dokument dochodowy, zamiennie do zaświadczenia o zatrudnieniu.
 
Dokument PIT11/40może zostać zaakceptowany przy spełnieniu paru warunków:

  • deklaracja musi być wstawiona w formie papierowej;
  • deklaracja zawiera dane identyfikacyjne Klienta, dane zakładu pracy oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawiania dokumentu( osoba musi mieć uprawnienia do wystawiania takich dokumentów);
  • deklaracja obejmuje przynajmniej okres 3 ostatnich miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego;
  • Klient nie zmienił pracodawcy i nadal zatrudniony jest w firmie, która wystawiła dokument;

 

 Akceptowana jest tylko deklaracja za poprzedni rok kalendarzowy; oznacza to, że w okresie styczeń-luty do czasu otrzymania deklaracji za poprzedni rok oferta „Dochód z PIT” nie może być stosowana. W sytuacji kiedy klient nie otrzymał jeszcze deklaracji wniosek procesowany musi być w standardzie na zaświadczeniu o zarobkach.
 
Do wyliczenia dochodu z PIT11/40 potrzebujemy dochód brutto, który następnie dzielimy przez ilość miesięcy za jaki deklaracja jest wystawiona. Dochód brutto przeliczamy na dochód netto a następnie bierzemy 90% z dochodu netto. W przypadku przedstawienia wyciągu z konta dochód zostanie porównany z tym z deklaracji i przyjęty niższy.

Wiele ciekawych informacji o kredycie na pit znajdziemy na drugim serwisie kredyt-portal.pl