Przy obecnych stopach procentowych maksymalne oprocentowanie kredytu może wynosić 10%. Banki widząc, że nie zarobią na odsetkach musiały inaczej postąpić i dlatego zwiększono prowizje. Również ubezpieczenia w niektórych przypadkach wzrosły. Prowizja jest bezzwrotna dlatego jeśli nie odstąpimy od kredytu w ciągu 2 tygodni to przepada.

Inaczej jest z ubezpieczeniem, które w niektórych przypadkach można odzyskać i jeśli mieliśmy niską prowizję to zostaje tylko oprocentowanie.

Czy w każdym przypadku można odstąpić od ubezpieczenia?

Jeśli kredyt jest spłacany bądź też konsolidowany to praktycznie w każdym przypadku przysługuje nam  zwrot składki za niewykorzystany okres. Zwrot powinien być wypłacony do 30 dni w zależności od ubezpieczyciela z którym współpracuje bank.

Innym przypadkiem jest sytuacja kiedy sami chcemy wypowiedzieć ubezpieczenie. W zależności od banku wygląda to różnie. Cześć banków realizuje takie wypłaty bez problemu i przelewa środki do 30 dni. Niektóre banki zabezpieczają się przed taką sytuacją i zawierają w umowie dodatkowe zapisy. Jednym z takich zapisów może być rezygnacja z ubezpieczenia jednak bank ma prawo wtedy pobrać od klienta określoną prowizję. Czasami jest to po prostu nieopłacalne. Inne zapisy to np dodatkowy poręczyciel czyli jeśli zrezygnujemy z ubezpieczenia to bank zażąda od nas poręczyciela. Dlatego jeśli nie mamy takiej osoby to nie jest to najlepszy wybór. Banki również stosują inne zapisy takie jak np podniesienie oprocentowania kredytu o określoną wartość lub do maksymalnej wartości czyli na ten moment 10%.

Jak wygląda wypłata środków z ubezpieczenia?

Wypowiadając ubezpieczenie są 2 możliwości wypłaty środków. Część banków pozwala aby te pieniądze przelać na prywatne konto i wykorzystać na dowolny cel. Dlatego jeśli mamy jakieś zobowiązania kredytowe i potrzebujemy gotówki to zwroty z ubezpieczeń mogą pomóc.

Drugi sposób wypłaty składki to przelew na rachunek kredytowy zmniejszający kapitał do spłaty. W zależności od sytuacji rata kredytu powinna zmaleć lub też okres kredytowania powinien się skrócić. Jest to najczęściej stosowana metoda przez banki ponieważ zdolność kredytowa nie powinna być jeszcze raz przeliczana.

Co w sytuacji kiedy składka jest pobierana co miesiąc?

W takiej sytuacji nie przysługuje nam zwrot ponieważ ubezpieczenie doliczane jest do raty i obowiązuje w danym miesiącu. Są również często stosowane ubezpieczenia np na 1 rok z których można zrezygnować jednak trzeba pamiętać, że po roku składka jest pobrana w całości i nic nie dostaniemy.

Ile zwrotu dostanę z ubezpieczenia gotówki?

Jeśli składka pobrana była za określony okres kredytu to zazwyczaj jest to wyliczane liniowo. I zwrot jest proporcjonalny do okresu na jaki został kredyt przyznany.

Cześć banków chcąc zaoszczędzić wylicza składkę przez wzór, który zazwyczaj pobiera na początku kredytu wyższe składki. Przy zwrotach w takich sytuacjach nie jest to wyliczane liniowo.

Czy to się opłaca?

Jak najbardziej tak. Zawsze warto sprawdzić zapisy w umowie ponieważ banki stosowały różne ubezpieczenia i są rożne warianty. Jeśli mamy takie kredyty to możemy zawsze skonsultować podpisaną umowę z doradcą kredytowym, który powinien nam pomóc.

Dział kredytów konsolidacyjnych http://pozyczkasa.pl/kredyty-gotowkowe/ zaprasza do składania wniosków i odzyskiwania składek ubezpieczeniowych. Więcej informacji w poradniku finansowym www.kredyt-portal.pl