• Kwota:

    Od 500

    Do 10000

  • Okres:

    Od Dnia

    Do Dni

Pożyczka proponowana przez TAKTO Finanse to rozwiązanie nowoczesne i elastyczne. Stanowi połączenie największych zalet innych produktów oferowanych przez podmioty udzielające pożyczek bezgotówkowych. Największym wyróżnikiem w tym przypadku jest wysoka kwota pożyczki(do 10000zł), a także długi okres spłaty zobowiązania( max 36 miesięcy). Dodatkowo, należy nadmienić, że proces oceny zdolności kredytowej w tym przypadku, przebiega w sposób niezwykle elastyczny, korzystny dla wnioskodawcy.

Dla kogo jest ta pożyczka?

Propozycja tej pożyczki pozabankowej kierowana jest do osób od 18 roku życia. Maksymalny wiek pożyczkobiorcy to 75 lat. Warto nadmienić także, że rozwiązanie to jest kierowane do obywateli Polski, którzy posiadają w chwili wnioskowania o przyznanie pożyczki pozabankowej, ważny dokument tożsamości. Konkretniej, chodzi o dowód osobisty. Dodatkowo, minimalny poziom zarobków miesięcznych, musi wynosić 500 złotych netto. Ważna informacja – o pożyczkę mogą ubiegać się o osoby, które w momencie wnioskowania nie mają żadnych zajęć komorniczych. Muszą to też być osoby, które nie są zadłużone w bazach BIG lub BIK.

Dla ukazania korzystnego charakteru tego rozwiązania pożyczkowego, warto będzie posłużyć się przykładem. Obrazuje on wszystkie koszta i pozwala dostrzec atrakcyjność i wspomnianą wcześniej elastyczność konkretnego rozwiązania. Dla zobowiązania w kwocie 3500 zł, czas obowiązywania umowy z pożyczkodawcą wynosi 2 lata, mówiąc precyzyjniej 24 miesiące. Wysokość miesięcznej raty to 299 złotych. Co w praktyce oznacza, że koszt całkowity tego zobowiązania pożyczkowego wynosi 3671 złotych.

Rzeczą wartą podkreślenia jest także to, że ten pożyczkodawca ma w swojej ofercie różne kwoty i modele spłaty, jeśli chodzi o wysokość i okres na spłatę zobowiązania. Elastyczne i dynamiczne wyjście dla osób, które poszukują bardzo łatwego dostępu do dodatkowej gotówki, bez konieczności oczekiwania na ocenę zdolności czy też tracenia czasu na szereg formalności, tak charakterystycznych dla tradycyjnych banków, warto mieć to na uwadze.

 

Minimalny okres na jaki udzielane są pożyczki w TAKTO Finanse sp. z o.o. wynosi 6 miesięcy a maksymalny 36 miesięcy. Maksymalna Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania dla pożyczki w TAKTO Finanse sp. z o.o. zaciągniętej na 6 miesięcy na kwotę 500 zł, wynosi 271,49% (na dzień 17.08.2016).
Administratorem danych osobowych jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58- 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.