• Kwota:

    Od 100

    Do 5000

  • Okres:

    Od 5 Dnia

    Do 45 Dni

Potrzebujesz szybkiej pożyczki na niespodziewany wydatek? Extraportfel to nowa marka na rynku szybkich pożyczek, gdzie masz możliwość wzięcia pożyczki od 100 do nawet 5000 zł.

W extraportfel koszt pierwszej pożyczki to 0 zł za 45 dni. Gwarantujemy 100% ochrony danych, jak również maksimum komfortu i minimum formalności. Cały czas rozwijamy się i dbamy o to, aby nasza oferta była dostępna 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby móc cieszyć się pożyczka nie są wygórowane. Wystarczy, że osoba ubiegająca się o chwilówkę, zarejestruje się na stronie internetowej, a następnie dokona przelewu potwierdzającego rejestrację. Pożyczkobiorca musi prawidłowo wypełnić formularz aplikacyjny o pożyczkę. Po pozytywnej weryfikacji pożyczkobiorca otrzymuje wnioskowana kwotę pożyczki na swój własny rachunek bankowy. W chwili zawierania umowy pożyczki, osoba ubiegająca się o pożyczkę, potwierdza, że jest konsumentem w świetle ustawy o kredycie konsumenckim i zaciąga pożyczkę na potrzeby nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Do otrzymania pożyczki wymagane jest obywatelstwo polskie, jak również numer ewidencyjny PESEL i dowód osobisty wydany przez polskie organa urzędowe.

Pożyczkobiorca nie może znajdować się w bazie niesolidnych dłużników. Wypełniając formularz aplikacyjny, osoba ubiegająca się o pożyczkę, musi podać dane takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, aktualny numer telefonu komórkowego oraz nazwę banku z którego będzie wykonany przelew weryfikacyjny. Osoba ubiegająca się o pożyczkę, musi zapoznać się z Ramową Umową Pożyczki oraz Regulaminem. Wszystkie niezbędne rzeczy do przeprowadzenia procesu wnioskowania o pożyczkę w extraportfel znajdują się na naszej stronie internetowej. Pożyczka może zostać udzielona jedynie za pomocą Formularza Internetowego, zamieszczonego na stronie internetowej firmy extraportfel.