Już 11 marca Bank Millennium jako pierwszy przestaje przyjmować wnioski składane w

ramach „Mieszkanie dla młodych”, spowodowane jest to faktem, że rządowe środki na

dopłaty do programu zaczynają się wyczerpywać.

 

Dyrektor do spraw Kredytów Hipotecznych w Banku Millenium

tłumaczy czym jest spowodowane wstrzymanie przyjmowania wniosków kredytowych w

ramach programu MdM.

– Kredytu udzielane w ramach MdM dofinansowywane są przez Skarb Państwa. Bank

Millenium musi mieć więc gwarancję tego, że na każdy udzielony kredyt otrzyma

dofinansowanie. Ze względu na to, że ustawia o mieszkaniach dla młodych przewiduje limity

dofinansowań na każdy rok a dopłaty na rok 2016 wyczerpały się bardzo szybko,

przewidywane jest przyjmowanie wniosków do 11 marca. Jeżeli w dniu tym okaże się, że

możliwe zostanie wydłużenie tego terminu to oczywiście tak się stanie. Jeżeli jednak takiej

możliwości nie będzie to przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane. Podyktowane jest to

przede wszystkim uczciwością banku i chęcią dbania o interesy swoich klientów.

Obecnie Bank Millenium jest pierwszym i jedynym, który wstrzymał przyjmowanie

wniosków. ( Aktualizacja – banki już nie przyjmują wniosków o MDM. Środki na rok 2016 zostały wyczerpane) Te można więc nadal składać w takich bankach jak PKO BP, Pekao, Eurobank,

Alior Bank, Deutsche Bank, Bank BPS, Bank BGŻ oraz BOŚ Bank. Na chwilę obecną banki

te nie wyznaczyły jeszcze terminu do kiedy przyjmowane będą wnioski. Na chwilę obecną

oczekują one na decyzję BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) w sprawie dalszych

informacji na temat dofinansowań do programu.

 

Powód to większa popularność programu

Sam program MdM rozpoczęty został w roku 2014. Realizowany będzie do roku 2018.

Każdego roku ustalany jest limit dofinansowań do kredytów branych w ramach programu. Na

samym początku ze względu na niezbyt korzystne warunki dofinansowań program nie cieszył

się ogromną popularnością. We wrześniu roku 2015 zmieniono jednak pewne zasady i między

innymi zwiększono dostępność dopłat oraz ich wysokość dla rodzin z dziećmi a także

dofinansowanie do używanych nieruchomości. To przyczyniło się do tego, że zainteresowanie

programem stało się znacznie wyższe i już w zeszłym roku zaczęły napływać wnioski

kredytowe na rok 2016. Popularnością program cieszy się również w roku 2016 co

spowodowało, że pod koniec lutego z puli 730 mln złotych przeznaczonych na

dofinansowania dostępnych zostało około 20% tej kwoty. Środków oczywiście stale ubywa.

Bardzo prawdopodobne jest więc, że w najbliższym czasie pula na dofinansowania zostanie

całkowicie wyczerpana i wnioski przestaną być przyjmowane również przez inne banki.

 

Oczekiwanie na decyzję BGK

BGK to bank obsługujący dofinansowania w ramach programu i to właśnie on wypłaca

bankom dofinansowania. Obecnie wszystkie banki, które jeszcze nie zablokowały możliwości

składania wniosków, czekają właśnie na informację BGK w sprawie programu. Bank BPS

oraz Pekao stwierdziły, że wnioski te będą przyjmować aż do momentu kiedy możliwość ta

zostanie zablokowana przez BGK. Informacja ta jednak niewiele zmienia ponieważ z tego co

wiadomo to BGK w najbliższym czasie ma tą możliwość zablokować. Po jej zablokowaniu

banki automatycznie przestaną mieć możliwość przyjmowania wniosków. Obecnie więc

pozostały ostatnie dni na złożenie takiego wniosku.

 

Opinia BGK

BGK informuje, że wszystkie wnioski składane w ramach programu „Mieszkanie dla

Młodych” otrzymuje na bieżąco od banków obsługujących program a więc na bieżąco

monitoruje ile pieniędzy na dofinansowania pozostało w puli. Dlatego też gdy tylko

osiągnięty zostanie poziom określony w ustawie BGK od razu poinformuje o konieczności

wstrzymania przyjmowania wniosków i wszystkie banki współpracujące od następnego dnia

będą zmuszone do wstrzymania przyjmowania wniosków. Przepadają w takiej sytuacji

również wnioski, które nie zdążyły zostać przesłane do BGK. Banki współpracujące

oczywiście mogą również samodzielnie określać swoje możliwości terminowe i kalkulować

ryzyko a tym samym wcześniej wstrzymać przyjmowanie wniosków. Obecnie BGK nie jest

jeszcze w stanie podać dokładnej daty kiedy możliwość składania wniosków zostanie

zablokowana. Wszystko zależy bowiem od ilości osób składających wnioski oraz tych, które

wnioski wycofują. Wpływ na to ma również weryfikacja złożonych wniosków. Wiadomo

jedynie, że 9 marca poziom wykorzystania środków na ten rok wyniósł 84%.

 

Istnieje jednak możliwość składania wniosków na kolejne lata. Osoby zainteresowane

dofinansowaniem mogą więc liczyć jeszcze na uzyskanie kredytu. Obecnie w puli na rok

2017 pozostało jeszcze 690 milionów a na rok 2018 aż 761 milionów złotych. Po roku 2018

program ma zostać wstrzymany a więc pozostały jeszcze dwa lata na skorzystanie z niego.

 

Podsumowanie

Obecnie najlepiej starać się składać wnioski już na następne lata. Im wcześniej tym lepiej

ponieważ nic nie wskazuje na to aby program miał cieszyć się mniejszą popularnością.

Prawdopodobne jest więc, że dofinansowanie na rok 2017 oraz na rok 2018 również

wyczerpią się już na początku tych lat. Zwlekanie ze złożeniem wniosku nie ma więc żadnego

sensu ponieważ szybko może okazać się, że pieniędzy w puli na dofinansowania już nie ma a

program się kończy. Jeżeli więc komuś warunki programu odpowiadają i spełnia warunki

wymagane do skorzystanie z programu „Mieszkanie dla Młodych” powinien jak najszybciej

udać się do banku w celu złożenia wniosku. Szybciej złożony wniosek to również gwarancja

jego szybszego rozpatrzenia i szybszej akceptacji przez bank.