Długo zapowiadany i przez wielu bardzo mocno wyczekiwany program 500 plus na dziecko

zostaje uruchomiony wraz z początkiem kwietnia. Od początku kwietnia wnioski o rządowe

świadczenie przyjmuje również Bank SMART.

SMART Bank umożliwia złożenie wniosków za pomocą systemu bankowości internetowej.

Wniosek złożyć mogą rodzice lub opiekunowie prawni. Jak wyjaśnia dyrektor departamentu

produktów transakcyjnych i depozytowych Banku SMART, – SMART

Bank jako pierwszy na rynku jest w pełni mobilnym bankiem. Z tego względu jego klienci to

w większości osoby młode, które dopiero zakładają rodziny. Właśnie dla ich wygody

możliwe jest złożenie wniosku bez wychodzenia z domu.

 

Aby złożyć wniosek wystarczy jedynie zalogować się do systemu w którym już pojawiła się

specjalna zakładka zawierająca wniosek. Wystarczy go jedynie wypełnić i po jego

zaakceptowaniu przez system zostanie on przesłany dalej. Najpierw do centralnego systemu

rządowego a następnie do odpowiedniego urzędu lokalnego. Jeżeli te zaakceptują wniosek to

pieniądze wpłyną na posiadany rachunek bankowy.

 

Program obejmuje drugie i kolejne dziecko i gwarantuje wypłatę 500 zł miesięcznie aż do

momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pomoc może otrzymać każda osoba bez

względu na posiadane dochody.

Według rządowych szacunków z programu skorzysta nawet 2,7 mln rodzin oraz ponad 3,7

mln dzieci. W samym roku 2016 program będzie kosztować ponad 17 mld zł.